Experimentální vybavení

Laboratoře Fyzikálního ústavu jsou vybaveny špičkovým experimentálním vybavením a světově unikátními přístroji. Většina z našich přístrojů je využívána výhradně pro výzkum a vývoj našimi vědci a není přístupná veřejnosti, avšak některé z našich přístrojů nabízíme i ostatním uživatelům a firmám v rámci uživatelského nebo zakázkového přístupu. Podívejte se do naší databáze přístrojového vybavení a zjistěte, který z našich unikátních přístrojů by se hodil právě vám.

Your selection corresponds to 217 items
Název Režim přístupu Kategorie Kontaktní osoba
“Spinning disk” konfokální microscop IXplore SpinSR s vysokým rozlišením uzavřený Charakterizace a testování Mgr. Oleg Lunov, Ph.D.
4-kanálový SPR biosensor zakázkový přístup Optická měření RNDr. Hana Lísalová, Ph.D.
AFM Bruker Dimension Icon, AFM Veeco Dimension IV uživatelský přístup Charakterizace a testování Ing. Matěj Hývl, Ph.D.
Analyzátor obsahu OHN v kovových slitinách zakázkový přístup Analýza chemického složení Ing. Ondřej Ekrt, Ph.D.
Aparatura MOVPE AIXTRON CCS 3×2 FT pro přípravu nitridových polovodičů uživatelský přístup Příprava nanostruktur Ing. Alice Hospodková, Ph.D.
Aparatura pro elektro-optická měření a polarizační mikroskop uzavřený Optická měření RNDr. Vladimíra Novotná, CSc.
Aparatura pro generaci druhé harmonické uzavřený Charakterizace a testování RNDr. Jan Kroupa, CSc.
Aparatura pro infračervenou spektroskopii uzavřený Spektroskopie RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc.
Aparatura pro měření dvojlomu pomocí foto-elastického modulátoru PEM uzavřený Optická měření RNDr. Vladimíra Novotná, CSc.
Aparatura pro měření fotoluminescence a Ramanovy spektroskopie NTEGRA SPECTRA uživatelský přístup Mikroskopie skenovací sondou RNDr. Martin Ledinský, Ph.D.
Aparatura pro měření nízkoteplotních termoelektrických vlastností uzavřený Elektrická měření Ing. Petr Levinský, Ph.D.
Aparatura pro měření scintilační odezvy uzavřený Optická měření Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.