SQUIDový magnetometr MPMS7 XL

Image
Aparatura pro měření magnetických vlastností látek
Text

Aparatura pro měření magnetických vlastností látek v oboru teplot 2-400 K, v magnetických polích do 7 tesla. Zařízení využívá k měření SQUID pro extrémně přesná a citlivá magnetická měření. Možnost zakázkového přístupu.