SQUID magnetometr MPMS XL 7T

Image
SQUID magnetometer (MPMS XL 7T)
Text

Vysoce přesný systém pro měření magnetických vlastností (MPMS XL 7T) je základní a nenahraditelný přístroj pro studium magnetických vlastností nově připravených materiálů. Zařízení využívá technologii SQUID a vyznačuje se velmi vysokou citlivostí, absolutní přesností a spolehlivostí. Magnetické pole -7 až +7 T, teplotní rozsah od 1.9 do 400 K (s pecí až do 800 K), hydrostatický tlak do ~ 6 Gpa, jednoosý tlak do meze pružnosti.

SQUID magnetometer (MPMS XL 7T)
Popis
Fig 1. The Magnetic Property Measurement System (MPMS XL 7T)