Spektrometry pro THz spektroskopii v časové oblasti

Text

Tyto experimenty byly vyvinuty a postaveny v rámci laboratoře. Využívají femtosekundových optických pulsů (ultrarychlé lasery Coherent a Spectra Physics) a umožňují měřit komplexní THz dielektrická nebo vodivostní spektra objemových materiálů a tenkých vrstev v uspořádání na průchod. Další možnosti: široký rozsah teplot (4-900 K), aplikace vnějšího elektrického nebo magnetického (až do 7 T) pole. Experimentální uspořádání též dovoluje měřit ultrarychlou dynamiku a fotovodivost pomocí pump – probe měření.

Spektrometry pro THz spektroskopii v časové oblasti
Popis

Spektrometry pro THz spektroskopii v časové oblasti.