Rozpoustecí refrigerátor s nejnižsí teplotou 50mK a polem do 9T pro měření fyzikálních vlastností

Image
Kryomagnet 9 T s 3He/4He rozpouštěcím refrigerátorom
Text

Rozpouštěcí refrigerátor využívá směsi 3He a 4He k dosažení teplot řádu desítek milikelvin. V tomto případě jde o teploty 0,03-10K a provoz je pro uživatele zajištěn členy laboratoře. Seznam měřených fyzikálních vlastností v současné době: tepelná kapacita, elektrická vodivost, Hallův jev, AC magnetizace, roztažnost, permitivita, elektrická polarizace.