Nanosekundový DG laser s vysokou opakovací frekvencí