Multi- THz spektrometr v časové oblasti

Text

Experimenty byly vyvinut a postaven v rámci laboratoře a je založen na THz emisi z plazmatu a tzv. ABCD schématu detekce. Je čerpán femtosekundovým optickým regenerativním zesilovačem Spitfire (Spectra Physics). Špičkové pole multi-THz pulzu je 120 kV/cm a poskytuje tedy možnost studovat optické nelinearity v THz spektrální oblasti.

Multi- THz spektrometr v časové oblasti
Popis

Multi- THz spektrometr v časové oblasti.