Monochromátor SDL-1

Image
Monochromator SDL-1
Perex

Monochromator SDL-1

Text

Monochromator SDL-1 (spektrální rozsah 180-6000 nm)

  • Detekce světla: fotonásobiče, Si, Ge, PbS, PbSe, InAs, InSb, HgCdTe
  • Excitace: N2 laser, Ar laser, HeNe laser a řada polovodičových laserů, Laditelný laser PantherTM (215 nm - 2000 nm) od fy. Continuum, An Excel Technology Company, USA

Nízkoteplotní fotovodivost:

  •     Detekce fotoproudu min. 10-7 A
  •     Excitace: Wolframová lampa a monochromátor MDR-23 (spektrální rozsah 180- 12000 nm)
  •     Optický kryostat Utrex (teplotní rozsah 4.2-300K a supratekuté He)