Laserový systém Bivoj

Text

Superlaser Bivoj je založen na architektuře Master Oscillator Power Amplifier sestávající z několika zesilovačů. Front-end dodává laserové pulsy dlouhé 2-10 ns na vlnové délce 1029,5 nm o energii kolem 100 mJ tvarované v časové i prostorové rovině ve formě čtvercového svazku o rozměrech 21,5×21,5 mm2. Tyto pulsy jsou zesíleny v kryogenním před-zesilovači nejprve na energii až 10 J. Výstupní  čtvercový svazek z před-zesilovače je posléze rozšířen na 75x75mm2 a koncový kryogenní zesilovač následně zvýší energii pulsů až na úroveň 100 J při opakovací frekvenci 10 Hz. Systém vykazuje vznikající dlouhodobou energetickou stabilitu lepší než 1% RMS.