Fyzikální nanášení tenkých vrstev

Text

Vakuová komora Edwards AUTO 500 (p<10-6 mbar) s možností depozice tenkých vrstev vakuovým vypařováním pomocí elektronového svazku, magnetronovým naprašováním a kombinací těchto metod. Využití zejména pro přípravu elektrických kontaktů.