Fourierovská spektroskopie fotoproudu (FTPS)

Text

Měřením fotoproudu lze získat nepřímo informaci o optické absorpci materiálu, zejména se zaměřením na defektní stavy. Měření probíhá buď ve fourierovském režimu, který se nazývá FTPS (Fourier-transform photocurrent spectroscopy) nebo v režimu konstantního fotoproudu, který se nazývá CPM (Constant photocurrent measurement). Aparatura FTPS pracuje v rozsahu 370–2500 nm a FTIR spektrometr Thermo Nicolet 8700. Aparatura CPM pracuje v rozsahu 250–2500 nm a využívá monochromátor Andor Kymera 328i.