Fotoelektronový spektrometr AXIS Supra

Text

AXIS Supra je automatizovaný XPS spektrometr, který může pracovat jak ve spektroskopickém tak i zobrazovacím modu. Manipulátor s pěti stupni volnosti dovoluje chladit a vyhřívat vzorky v teplotním rozsahu od -100° do 800° C. Klastrový iontový zdroj Minibeam 6 je optimalizován pro hloubkové profilování organických materiálů pomocí Arn+ klastrů a anorganických látek v Ar+ monoatomárním modu. Tento zdroj může rovněž generovat He+ ionty pro spektroskopii rozptýlených iontů (ISS).