Aparatury pro měření fyzikálních vlastnosti PPMS14 a PPMS9

Image
Systém na měření fyzikálních vlastností vybavený 9 T supravodivým magnetem
Text

Aparatury pro měření fyzikálních vlastností v oboru teplot 2-400 K, v magnetických polích do 14 a 9 Tesla. Flexibilita umožňuje snadnou výměnu vzorku i měřených vlastností, které mohou v některých případech probíhat v rozšířeném oboru teplot 0,4-1100 K. Zařízení umožňují měřit například: tepelnou kapacitu, magnetokalorický jev, elektrickou vodivost, Hallův jev, tepelnou vodivost, DC i AC magnetizaci, roztažnost, permitivitu, elektrickou polarizaci, AFM/MFM, tlakové cely, rotátory a další. Možnost také zakázkového přístupu.