Aparatura pro radiofrekveční dielektrickou spektroskopii a feroelektrická měření

Text
  • Dielektrický analyzátor Alpha_AN (Novocontrol), frekvenční a teplotní rozsah 3 μHz – 20 MHz, 10–900 K
  • Impedanční analyzátor HEWLETT-PACKARD 4192A, frekvenční a teplotní rozsah 100 Hz – 5 MHz, 10 – 900 K
  • Elektrometr Keithley 6517B pro pyroelektrická měření feroelektrické polarizace
  • Janis cryostat 5-600 K, furnace up to 900 K