Aparatura pro mikrovlnnou spektroskopii

Text

Impedanční analyzátor AGILENT 4291B, frekvenční rozsah 1 MHz – 1,8 GHz, koaxiální technika vhodná pro měření vysokopermitivitních, středně a vysokoztrátových dielektrických materiálů, teplotní rozsah 100 – 450 K s teplotní komorou Sigma System18.

Síťový analyzátor AGILENT E8364B, frekvenční rozsah 50 MHz – 50 GHz, vhodný pro rezonanční měření nízkoztrátových objemových materiálů, vysokopermitivitních feroelektrických tenkých vrstev na nízkoztrátových podložkách nebo feromagnetické resonance bez vnějšího magnetického pole. Teplotní rozsah 10 – 400 K (kryostat Janis s uzavřeným He cyklem).

Síťový analyzátor Keysight E5061B, frekvenční rozsah 5 Hz – 3 GHz, koaxiální technika, teplotní rozsah 10 – 400 K (kryostat s uzavřeným He cyklem Cold Edge). Spojité měření dielektrické permitivity a magnetické permeability objemových vzorků.