Aparatura pro měření dvojlomu pomocí foto-elastického modulátoru PEM

Image
dpt12_liq_aparatura_dvojlom_cover.png
Text

Měření optických vlastností, jako je např. dvojlom, měření délky kroku spirály a úhlu náklonu molekul ve smektické C fázi tvoří několik aparatur, které se navzájem doplňují a překrývají v používaném vybavení.  Máme zde několik zdrojů světla, monochromatický He-Ne laser, zdroje světla s LED diodami a klasické zdroje s výbojkami, ke kterým používáme filtry. Součástí aparatury pro měření dvojlomu je foto-elastický modulátor, teplotní komůrka a různé druhy optických součástek a-elektrických zřízení.

Aparatura pro měření dvojlomu
Popis
Aparatura pro měření dvojlomu pomocí foto-elastického modulátoru PEM