Aparatura pro infračervenou spektroskopii

Text

Infračervený Fourierův spektrometr BRUKER IFS113v, spektrální rozsah 15-5000 cm-1, teplotní obor 5-950 K, transmisní a reflexní měření (dva spektrometry), detektory jsou kapalným héliem chlazený Si bolometr (operační teplota 1.6 K) a dva pyroelektrické DTGS detektory.