Aparatura pro elektro-optická měření a polarizační mikroskop

Text

V polarizovaném světle optického mikroskopu pozorujeme změny textur kapalně-krystalických fází s teplotou a můžeme jednotlivé fáze identifikovat. Měříme také odezvu na přiložené elektrické pole nebo, v případě fotosenzitivních materiálů, na osvětlení světlem vhodné vlnové délky.

dpt12_liq_polarizacni_mikroskop.png
Popis

Aparatura pro elektro-optická měření a polarizační mikroskop