Aparatura pro elektro-optická měření a polarizační mikroskop

Text

V laboratoři kapalných krystalů se věnujeme charakterizaci nových látek, které pro nás připravují v oddělení chemie FZÚ nebo na Ústavu organické chemie VŠCHT v Praze. V polarizovaném světle optického mikroskopu se s teplotou mění fáze a tedy i fyzikální vlastnosti pozorovaných látek a podle pozorovaných textur můžeme jednotlivé fáze učit. Měříme také odezvu na elektrické pole nebo, v případě fotosenzitivních materiálů, na osvětlení světlem definované vlnové délky.

dpt12_liq_polarizacni_mikroskop.png
Popis

Aparatura pro elektro-optická měření a polarizační mikroskop