Národní granty

Text

 

Technologická Agentura České republiky (TAČR)

  • Technologická agentura přerozděluje finanční podporu ze státního rozpočtu. Její hlavní rolí je příprava programů na podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a také spolupráce mezi průmyslem a výzkumnými organizacemi. V současnosti má TAČR aktivních několik programů: Éta, Zéta, Théta, Kappa, Gamma 2, Delta 2 a ERA Net-Cofund. TAČR na youtube.
  • Výzvy jsou otevírány v průběhu celého roku, harmonogram najdete zde.

Grantová Agentura České republiky (GAČR)

  • Grantová agentura České republiky podporuje základní výzkum ve všech vědních oblastech. Každý rok jsou financovány vědecké projekty několika desítek postdoktorandů a zkušených výzkumných pracovníků. GAČR využívá u svých výzev “bottom-up” přístup, jež žadatelům umožňuje volně zvolit téma projektu, s cílem podpořit hraniční výzkum. Projekty STANDARD jse udělují na dobu tří let, zatímco prestižní EXPRO a JUNIOR STAR granty umožňují výzkumným pracovníkům podpořit své skupiny po dobu pěti let. GAČR také financuje bilaterální a multilaterální projekty v rámci iniciativy CEUS grantových agentur Rakouska, Polska, Slovinska, a projekty s vybranými partnerskými organizacemi z Německa, Koreji, Tchaj-wanu, Brazílie, Ruska, Švýcarska. GAČR navíc finančně podporuje vysílání držitelů JUNIOR grantů do skupin držitelů grantů ERC v Evropě.
  • Výzvy jsou každoročně zveřejňovány koncem února nebo začátkem března a jsou otevřeny po dobu 6 týdnů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT)

  • MŠMT navrhuje a koordinuje programy na podporu mezinárodní vědecké spolupráce a české integrace do evropských a mezinárodních výzkumných infrastruktur. Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) v letech 2016 až 2021 významně podporovaly projekty  Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.
  • Programy: INTER-EXCELLENCE (INTER-ACTION, INTER-COST, INTER-EUREKA, INTER-INFORM, INTER-TRANSFER, INTER-VECTOR), MŠMT Mobility, Společná technologická iniciativa ECSEL, Společná technologická iniciativa EuroHPC, Eurostars 2.
  • Nový Operační program Jan Amos Komenský, který bude podporovat vědecké projekty v letech 2021-27, se v současné době připravuje.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ministerstvo financí (MF)

  • Ministerstvo financí je koordinátorem Fondů EHP a Norska, které podporují bilaterální spolupráci a vědu s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Připravuje výzvy společně s Technologickou agenturou České republiky a dalšími státními institucemi.
  • Výzvy jsou většinou zveřejňovány každoročně v červnu.

Ministerstva - výhledy