Evropské granty

Text

Evropská Komise

Horizont Evropa (9. Rámcový Program)

Schválený rozpočet 9. Rámcového Programu nesoucího název Horizont Evropa je 95,5 miliard EUR; předpokládá se, že 3,3 % z celkového rozpočtu bude přiděleno na rozšíření účasti zemí, jejich čerpání z RP nedosahuje evropského průměru, a na posílení Evropského výzkumného prostoru. První výzvy budou vyhlášeny v dubnu 2021.

Struktura programu Horizont Evropa

Cílem Horizontu Evropa je:

  • Posílit evropské výzkumné a technologické základny a Evropský výzkumný prostor (ERA)
  • Podpořit evropské inovační kapacity, konkurenceschopnost a pracovní trh
  • Zaměřit se na priority občanů EU a na podporu a udržení evropských společensko-ekonomických modelů a hodnot

Evropská Komise vymezila pět hlavních misí napříč vědními obory, u nichž se očekává výrazný dopad na vědu, technologie a společnost obecně:

  • Adaptace na změnu klimatu včetně společenských změn
  • Rakovina
  • Klimaticky neutrální a chytrá města
  • Zdravé oceány, moře a pobřeží a vnitrozemské vody
  • Zdravá půda a potraviny

FZU vítá a podporuje žádosti vynikajících výzkumných pracovníků, kteří se ucházejí o granty Evropské rady pro výzkum (ERC) a o individuální granty Marie Sklodowské Curie (MSCA IF). Žadatelům o tyto granty poskytujeme plnou podporu: provedeme vás procesem přípravy, schvalování a podávání žádostí. V případě zájmu kontaktujte: grants [at] fzu [dot] cz (grants[at]fzu[dot]cz).

FZU vítá nabídky účasti v konsorciích v programech MSCA Doctoral Networks, MSCA Staff Exchange, ERC Synergy, EIC Pathfinder, a výzvách 2. pilíře Horizontu Evropa v oblastech specializace jednotlivých pracovišť FZU.

Mezinárodní poskytovatelé

  • NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme enhances security-related civil science and technology to address emerging security challenges and their impact on international security. Grant applicants must address one or more of the SPS Key Priorities and develop a collaborative activity that fits within one of the following formats: Multi-Year Projects, Advanced Research Workshops, Advanced Study Institutes, Advanced Training Courses.