Databáze patentů

FZU nabízí k využití svoje portfolio českých a mezinárodních patentů. Patentové přihlášky jsou připravovány ústavním patentovým zástupcem, který působí jako český i evropský zástupce. Licence k využití průmyslových práv je obvykle poskytována jako nevýhradní, ovšem na základě individuálních jednání jsou možné i jiné formy. Licenční ujednání jsou zprostředkována skupina Transferu znalosti a technologií.

 1. F. Batysta, P. Bakule, R. Antipenkov, J.A. Nylon, R. Boge, J. Novák, T. Mazanec, B. Rus, D. Kramer, P. Strkula, Z. Hrubka, V. Šobr, L. Brabec
 2. B. Rus, Martin Horáček, Jiří Thoma, Lucie Koubíková, Jack A. Naylon
 3. B. Rus, M. Horáček, J. A. Naylon
 4. B. Rus, G. Kalinchenko
 5. B. Rus, P. Bakule, S. Reyné, F. Giambruno, J. Nejdl
 6. B. Rus, P. Bakule
 7. J. A. Naylon, F. Batysta, R. Antipenkov, J. Novák, J. Horáček, M. Horáček, Z. Hubka, R. Boge, T. Mazanec, B. Himmel, P. Bakule, B. Rus
 8. B. Rus, D. Snopek
 9. B. Rus, M. Fibrich, M. Horáček, J. Naylon
 10. J. Hanuš, A. Richter, P. Rydlo, L. Heller
 11. P. Adámek, M. Čada, Z. Hubička, L. Jastrabík, J. Adámek, J. Stöckel
 12. P. Straka, M. Smrž
 13. P. Straka, M. Smrž
 14. R. Hříbal, O. Rezek, T. Ižák, E. Ukraintsev, B. Rezek
 15. B. Rezek, A. Kromka, O. Babčenko, J. Libertínová, J. P. Conde, V. Chu, T. Schmiedinger
 16. D. Vokoun, M. Beleggia
 17. V. Jirásek, Š. Potocký, A. Sveshnikov
 18. P. Boháč, K. Cvrk, M. Veselský, J. Tomáštík, L. Jastrabík, V. Koula
 19. P. Boháč, K. Cvrk, M. Veselský, J. Tomáštík, L. Jastrabík, V. Koula
 20. P. Boháč, M. Veselský, K. Cvrk, J. Tomáštík, R. Čtvrtlík, L. Jastrabík, V. Koula
 21. P. Boháč, M. Veselský, K. Cvrk, J. Tomáštík, R. Čtvrtlík, L. Jastrabík, V. Koula
 22. R.Škoda, J. Škarohlíd, I. Kratochvílová, A. Taylor, F. Fendrych
 23. M. Kocián, S. Kamba
 24. K. Kůsová, O. Cibulka, K. Dohnalová, K. Žídek, A. Fučíková a I.Pelant
 25. J. Bárta, V. Čuba, V. Múčka, M. Nikl, M. Pospíšil
 26. K. Kůsová, O. Cibulka, K. Dohnalová, K. Žídek, A. Fučíková, I. Pelant
 27. J. Wunderlich, T. Jungwirth, J. Zemen, B. Gallagher, C. Chappert, D. Thibaut
 28. P. Adámek, M. Čada, Z. Hubička, L. Jastrabík, J. Adámek, J. Stöckel