Databáze patentů

FZU nabízí k využití svoje portfolio českých a mezinárodních patentů. Patentové přihlášky jsou připravovány ústavním patentovým zástupcem, který působí jako český i evropský zástupce. Licence k využití průmyslových práv je obvykle poskytována jako nevýhradní, ovšem na základě individuálních jednání jsou možné i jiné formy. Licenční ujednání jsou zprostředkována skupina Transferu znalosti a technologií.

 1. P. Bakule, R. Antipenkov, J. Novák, F, Batysta, B. Rus, R. Boge, Z. Hubka, J.A. Naylon, M. Horáček, J. Horáček, P. Strkula, D. Snopek, L. Indra, B. Tykalewicz
 2. Š. Vyhlídka, P. Trojek, D. Kramer, J.A. Naylon, D. Snopek, M. Šolc, B. Rus
 3. M. Čada, Z. Hubička, D. Tvarog, M. Pultar, J. Šmíd, V. Straňák, J. Olejníček, A. Poruba, J. Vaněk, L. Pečiva, P. Lukašík, J. Dolák
 4. D. Margarone, G. Korn, A.Picciotto, P. Bellutti
 5. A. Hospodková, K. Blažek, E. Hulicius, J. Touš, M. Nikl
 6. F. Batysta, R. Antipenkov, J. A. Naylon, P. Bakule, J. Novák
 7. M. Košelja, B. Rus, J. Houžvička, J. Kubát
 8. P. Boháč, M. Veselský, K. Cvrk, J. Tomáštík, R. Čtvrtlík, V. Koula, L. Jastrabík
 9. O. Churpita, A. Dejneka, V. Zablotskyy, E. Syková, Š. Kubinová
 10. A. Kromka, Š. Potocký, M. Domonkos, L. Martinová, M. Rysová, L. Bačáková, R. Matějka, E. Filová
 11. P. Abrhám, M. Hanák, K. Cvrk, P. Boháč
 12. P. Abrhám, M. Hanák, K. Cvrk, P. Boháč
 13. Petr Abrhám, Michal Hanák, Karel Cvrk, P. Boháč, R. Čtvrtlík, J. Tomáštík
 14. M. Šmíd, K. Falk
 15. T. Laštovička, S. Borneis
 16. A. Dejneka, Š. Kubinová, J. Moravec, D. Bezděk
 17. L. Švandrlík, M. Smrž, M. Řeháková
 18. P. Boháč, J. Tomáštík, K. Cvrk, V. Koula, R. Čtvrtlík, L. Jastrabík, M. Hrabovský
 19. R.Škoda, J. Škarohlíd, I. Kratochvílová, A. Taylor, F. Fendrych
 20. P. Boháč, M. Veselský, K. Cvrk, J. Tomáštík, R. Čtvrtlík, V. Koula, L. Jastrabík
 21. P. Boháč, J. Tomáštík, K. Cvrk, V. Koula, R. Čtvrtlík, L. Jastrabík, M. Hrabovský
 22. P. Boháč, K. Cvrk, M. Veselský, J. Tomáštík, R. Čtvrtlík, V. Koula, M. Hrabovský, L. Jastrabík
 23. D. Mandát, L. Nožka, M. Pech, M. Hrabovský
 24. J. Hejtmánek, D. Ševčík
 25. B. Rus, Martin Horáček, Jiří Thoma, Lucie Koubíková, Jack A. Naylon