Databáze patentů

FZU nabízí k využití svoje portfolio českých a mezinárodních patentů. Patentové přihlášky jsou připravovány ústavním patentovým zástupcem, který působí jako český i evropský zástupce. Licence k využití průmyslových práv je obvykle poskytována jako nevýhradní, ovšem na základě individuálních jednání jsou možné i jiné formy. Licenční ujednání jsou zprostředkována oddělením transferu technologií včetně právní podpory.

 1. Z. Remeš, Y.Y. Chang
 2. R. Matějka, V. Procházka, T. Ižák, J. Štěpanovská, A. Kromka, M. Trávníčková, L. Bačáková
 3. M. Šmíd, K. Falk
 4. L. Švandrlík, M. Smrž, M.Řeháková
 5. L. Švandrlík, M. Smrž, M. Řeháková
 6. P. Bakule, R. Antipenkov, J. Novák, F, Batysta, B. Rus, R. Boge, Z. Hubka, J.A. Naylon, M. Horáček, J. Horáček, P. Strkula, D. Snopek, L. Indra, B. Tykalewicz
 7. Š. Vyhlídka, P. Trojek, D. Kramer, J.A. Naylon, D. Snopek, M. Šolc, B. Rus
 8. M. Čada, Z. Hubička, D. Tvarog, M. Pultar, J. Šmíd, V. Straňák, J. Olejníček, A. Poruba, J. Vaněk, L. Pečiva, P. Lukašík, J. Dolák
 9. A. Dejneka, Š. Kubinová, J. Moravec, D. Bezděk
 10. O. Churpita, A. Dejneka, Š. Kubinová
 11. D. Margarone, G. Korn, A.Picciotto, P. Bellutti
 12. A. Hospodková, K. Blažek, E. Hulicius, J. Touš, M. Nikl
 13. F. Batysta, R. Antipenkov, J. A. Naylon, P. Bakule, J. Novák
 14. M. Košelja, B. Rus, J. Houžvička, J. Kubát
 15. P. Boháč, M. Veselský, K. Cvrk, J. Tomáštík, R. Čtvrtlík, V. Koula, L. Jastrabík
 16. A. Kromka, Š. Potocký, M. Domonkos, L. Martinová, M. Rysová, L. Bačáková, R. Matějka, E. Filová
 17. P. Abrhám, M. Hanák, K. Cvrk, P. Boháč
 18. P. Abrhám, M. Hanák, K. Cvrk, P. Boháč
 19. Petr Abrhám, Michal Hanák, Karel Cvrk, P. Boháč, R. Čtvrtlík, J. Tomáštík
 20. M. Šmíd, K. Falk
 21. T. Laštovička, S. Borneis
 22. L. Švandrlík, M. Smrž, M. Řeháková
 23. A. Dejneka, Š. Kubinová, J. Moravec, D. Bezděk
 24. O. Churpita, A. Dejneka, V. Zablotskyy, E. Syková, Š. Kubinová