Databáze patentů

FZU nabízí k využití svoje portfolio českých a mezinárodních patentů. Patentové přihlášky jsou připravovány ústavním patentovým zástupcem, který působí jako český i evropský zástupce. Licence k využití průmyslových práv je obvykle poskytována jako nevýhradní, ovšem na základě individuálních jednání jsou možné i jiné formy. Licenční ujednání jsou zprostředkována oddělením transferu technologií včetně právní podpory.

 1. Karolina Macúchová, M. Smrž, M. Chyla
 2. Karolina Macúchová, J. Černohorská, M. Smrž, M. Chyla
 3. Pavel Crha, V. Jambunathan
 4. Jan Heřmánek, V. Jambunathan
 5. Z. Hubička, M. Čada, P. Kšírová, D. Tvarog, T. Jetmar
 6. S. Štarman, Z. Kváča, A. Kromka
 7. A. Hospodková, K. Blažek, E. Hulicius, J. Touš, M. Nikl
 8. A. Hospodková, K. Blažek, E. Hulicius, J. Touš, M. Nikl
 9. I. Gnilitskyi, L. Orazi, T. Derrien, N. M. Bulgakova, T. Mocek
 10. D. Margarone, G. Korn, Antonino Picciotto, Pierluigi Belluti
 11. Z. Remeš, Y.Y. Chang
 12. Z. Hubička, M. Čada, P. Kšírová, Miloslav Klinger
 13. V. Červenka, J. Huynh, M. Řeháková
 14. J. Lančok, M. Novotný, J. More Chevalier, P. Fitl, V. Myslík, M. Vrňata, J. Vlček, M. Bodnár
 15. J. Bulíř, M. Novotný, P. Fitl, M. Vrňata, M. Bodnár, J. Lančok
 16. R. Matějka, V. Procházka, T. Ižák, J. Štěpanovská, A. Kromka, M. Trávníčková, L. Bačáková
 17. O. Churpita, A. Dejneka, Š. Kubinová
 18. M. Šmíd, K. Falk
 19. L. Švandrlík, M. Smrž, M.Řeháková
 20. L. Švandrlík, M. Smrž, M. Řeháková
 21. A. Dejneka, Š. Kubinová, J. Moravec, D. Bezděk
 22. P. Bakule, R. Antipenkov, J. Novák, F, Batysta, B. Rus, R. Boge, Z. Hubka, J.A. Naylon, M. Horáček, J. Horáček, P. Strkula, D. Snopek, L. Indra, B. Tykalewicz
 23. Š. Vyhlídka, P. Trojek, D. Kramer, J.A. Naylon, D. Snopek, M. Šolc, B. Rus
 24. M. Čada, Z. Hubička, D. Tvarog, M. Pultar, J. Šmíd, V. Straňák, J. Olejníček, A. Poruba, J. Vaněk, L. Pečiva, P. Lukašík, J. Dolák