Databáze patentů

FZU nabízí k využití svoje portfolio českých a mezinárodních patentů. Patentové přihlášky jsou připravovány ústavním patentovým zástupcem, který působí jako český i evropský zástupce. Licence k využití průmyslových práv je obvykle poskytována jako nevýhradní, ovšem na základě individuálních jednání jsou možné i jiné formy. Licenční ujednání jsou zprostředkována skupina Transferu znalosti a technologií.

  1. P. Šmíd, P. Horváth, M. Hrabovský
  2. J. Soubusta, A. Černoch, O. Haderka, P. Pavlíček
  3. Z. Hubička, J. Olejníček, P. Virostko, M. Čada, L. Jastrabík, O. Churpita, G. Suchaneck, A. Dejneka, M. Hrabovský
  4. M. Houška, J. Strohalm, A. Landfeld, J. Heller, J. Kamarád