Databáze patentů

FZU nabízí k využití svoje portfolio českých a mezinárodních patentů. Patentové přihlášky jsou připravovány ústavním patentovým zástupcem, který působí jako český i evropský zástupce. Licence k využití průmyslových práv je obvykle poskytována jako nevýhradní, ovšem na základě individuálních jednání jsou možné i jiné formy. Licenční ujednání jsou zprostředkována skupina Transferu znalosti a technologií.

 1. B. Rus, M. Horáček, J. A. Naylon
 2. B. Rus, G. Kalinchenko
 3. B. Rus, P. Bakule, S. Reyné, F. Giambruno, J. Nejdl
 4. B. Rus, P. Bakule
 5. J. A. Naylon, F. Batysta, R. Antipenkov, J. Novák, J. Horáček, M. Horáček, Z. Hubka, R. Boge, T. Mazanec, B. Himmel, P. Bakule, B. Rus
 6. F. Batysta, P. Bakule, R. Antipenkov, J.A. Nylon, R. Boge, J. Novák, T. Mazanec, B. Rus, D. Kramer, P. Strkula, Z. Hrubka, V. Šobr, L. Brabec
 7. B. Rus, D. Snopek
 8. G. Korn, P. Bastl
 9. B. Rus, M. Fibrich, M. Horáček, J. Naylon
 10. P. Boháč, K. Cvrk, M. Veselský, J. Tomáštík, R. Čtvrtlík, V. Koula, M. Hrabovský, L. Jastrabík
 11. P. Boháč, M. Veselský, K. Cvrk, J. Tomáštík, R. Čtvrtlík, V. Koula, L. Jastrabík
 12. P. Boháč, J. Tomáštík, K. Cvrk, V. Koula, R. Čtvrtlík, L. Jastrabík, M. Hrabovský
 13. J. Hanuš, A. Richter, P. Rydlo, L. Heller
 14. P. Adámek, M. Čada, Z. Hubička, L. Jastrabík, J. Adámek, J. Stöckel
 15. P. Straka, M. Smrž
 16. P. Straka, M. Smrž
 17. P. Boháč, M. Veselský, K. Cvrk, J. Tomáštík, R. Čtvrtlík, L. Jastrabík, V. Koula
 18. V. Jirásek, Š. Potocký, A. Sveshnikov
 19. P. Boháč, K. Cvrk, M. Veselský, J. Tomáštík, L. Jastrabík, V. Koula
 20. D. Vokoun, M. Beleggia
 21. P. Boháč, K. Cvrk, M. Veselský, J. Tomáštík, L. Jastrabík, V. Koula
 22. P. Boháč, M. Veselský, K. Cvrk, J. Tomáštík, R. Čtvrtlík, L. Jastrabík, V. Koula
 23. R.Škoda, J. Škarohlíd, I. Kratochvílová, A. Taylor, F. Fendrych
 24. M. Kocián, S. Kamba
 25. R. Hříbal, O. Rezek, T. Ižák, E. Ukraintsev, B. Rezek
 26. B. Rezek, A. Kromka, O. Babčenko, J. Libertínová, J. P. Conde, V. Chu, T. Schmiedinger
 27. K. Kůsová, O. Cibulka, K. Dohnalová, K. Žídek, A. Fučíková a I.Pelant