Databáze patentů

FZU nabízí k využití svoje portfolio českých a mezinárodních patentů. Patentové přihlášky jsou připravovány ústavním patentovým zástupcem, který působí jako český i evropský zástupce. Licence k využití průmyslových práv je obvykle poskytována jako nevýhradní, ovšem na základě individuálních jednání jsou možné i jiné formy. Licenční ujednání jsou zprostředkována skupina Transferu znalosti a technologií.

 1. B. Rus, Martin Horáček, Jiří Thoma, Lucie Koubíková, Jack A. Naylon
 2. B. Rus, M. Horáček, J. A. Naylon
 3. B. Rus, G. Kalinchenko
 4. B. Rus, P. Bakule, S. Reyné, F. Giambruno, J. Nejdl
 5. B. Rus, P. Bakule
 6. J. A. Naylon, F. Batysta, R. Antipenkov, J. Novák, J. Horáček, M. Horáček, Z. Hubka, R. Boge, T. Mazanec, B. Himmel, P. Bakule, B. Rus
 7. F. Batysta, P. Bakule, R. Antipenkov, J.A. Nylon, R. Boge, J. Novák, T. Mazanec, B. Rus, D. Kramer, P. Strkula, Z. Hrubka, V. Šobr, L. Brabec
 8. B. Rus, D. Snopek
 9. G. Korn, P. Bastl
 10. B. Rus, M. Fibrich, M. Horáček, J. Naylon
 11. P. Boháč, K. Cvrk, M. Veselský, J. Tomáštík, R. Čtvrtlík, V. Koula, M. Hrabovský, L. Jastrabík
 12. P. Boháč, M. Veselský, K. Cvrk, J. Tomáštík, R. Čtvrtlík, V. Koula, L. Jastrabík
 13. P. Boháč, J. Tomáštík, K. Cvrk, V. Koula, R. Čtvrtlík, L. Jastrabík, M. Hrabovský
 14. J. Hanuš, A. Richter, P. Rydlo, L. Heller
 15. P. Adámek, M. Čada, Z. Hubička, L. Jastrabík, J. Adámek, J. Stöckel
 16. P. Straka, M. Smrž
 17. P. Straka, M. Smrž
 18. P. Boháč, M. Veselský, K. Cvrk, J. Tomáštík, R. Čtvrtlík, L. Jastrabík, V. Koula
 19. V. Jirásek, Š. Potocký, A. Sveshnikov
 20. P. Boháč, K. Cvrk, M. Veselský, J. Tomáštík, L. Jastrabík, V. Koula
 21. D. Vokoun, M. Beleggia
 22. P. Boháč, K. Cvrk, M. Veselský, J. Tomáštík, L. Jastrabík, V. Koula
 23. P. Boháč, M. Veselský, K. Cvrk, J. Tomáštík, R. Čtvrtlík, L. Jastrabík, V. Koula
 24. R.Škoda, J. Škarohlíd, I. Kratochvílová, A. Taylor, F. Fendrych
 25. M. Kocián, S. Kamba
 26. R. Hříbal, O. Rezek, T. Ižák, E. Ukraintsev, B. Rezek
 27. B. Rezek, A. Kromka, O. Babčenko, J. Libertínová, J. P. Conde, V. Chu, T. Schmiedinger
 28. K. Kůsová, O. Cibulka, K. Dohnalová, K. Žídek, A. Fučíková a I.Pelant