Databáze patentů

FZU nabízí k využití svoje portfolio českých a mezinárodních patentů. Patentové přihlášky jsou připravovány ústavním patentovým zástupcem, který působí jako český i evropský zástupce. Licence k využití průmyslových práv je obvykle poskytována jako nevýhradní, ovšem na základě individuálních jednání jsou možné i jiné formy. Licenční ujednání jsou zprostředkována skupina Transferu znalosti a technologií.

 1. A. Dejneka, Š. Kubinová, J. Moravec, D. Bezděk
 2. P. Bakule, R. Antipenkov, J. Novák, F, Batysta, B. Rus, R. Boge, Z. Hubka, J.A. Naylon, M. Horáček, J. Horáček, P. Strkula, D. Snopek, L. Indra, B. Tykalewicz
 3. Š. Vyhlídka, P. Trojek, D. Kramer, J.A. Naylon, D. Snopek, M. Šolc, B. Rus
 4. M. Čada, Z. Hubička, D. Tvarog, M. Pultar, J. Šmíd, V. Straňák, J. Olejníček, A. Poruba, J. Vaněk, L. Pečiva, P. Lukašík, J. Dolák
 5. R. Matějka, V. Procházka, T. Ižák, J. Štěpanovská, A. Kromka, M. Trávníčková, L. Bačáková
 6. O. Churpita, A. Dejneka, Š. Kubinová
 7. M. Šmíd, K. Falk
 8. D. Margarone, G. Korn, A.Picciotto, P. Bellutti
 9. A. Hospodková, K. Blažek, E. Hulicius, J. Touš, M. Nikl
 10. F. Batysta, R. Antipenkov, J. A. Naylon, P. Bakule, J. Novák
 11. M. Košelja, B. Rus, J. Houžvička, J. Kubát
 12. P. Boháč, M. Veselský, K. Cvrk, J. Tomáštík, R. Čtvrtlík, V. Koula, L. Jastrabík
 13. P. Abrhám, M. Hanák, K. Cvrk, P. Boháč
 14. P. Abrhám, M. Hanák, K. Cvrk, P. Boháč
 15. Petr Abrhám, Michal Hanák, Karel Cvrk, P. Boháč, R. Čtvrtlík, J. Tomáštík
 16. M. Šmíd, K. Falk
 17. T. Laštovička, S. Borneis
 18. A. Dejneka, Š. Kubinová, J. Moravec, D. Bezděk
 19. L. Švandrlík, M. Smrž, M. Řeháková
 20. O. Churpita, A. Dejneka, V. Zablotskyy, E. Syková, Š. Kubinová
 21. A. Kromka, Š. Potocký, M. Domonkos, L. Martinová, M. Rysová, L. Bačáková, R. Matějka, E. Filová
 22. P. Boháč, J. Tomáštík, K. Cvrk, V. Koula, R. Čtvrtlík, L. Jastrabík, M. Hrabovský
 23. R.Škoda, J. Škarohlíd, I. Kratochvílová, A. Taylor, F. Fendrych
 24. D. Mandát, L. Nožka, M. Pech, M. Hrabovský
 25. J. Hejtmánek, D. Ševčík