Method of detection of speckle field movement and a device for implementation of this method

Dovětek
Patent č. 302803 udělený dne 6.10.2011(Přihláška PV 2009-61 ze dne 4.2.2009) Udělil Úřad průmyslového vlastnictví ČR, majitel Univerzita Palackého Olomouc. Druh možnosti využití: A, Požadavek na licenční poplatek: A