Apparatus for deposition of homogenous sensor active layers by plasma polymerization

Dovětek
Funkční vzorek, aparatura pro depozici homogenních senzoricky aktivních vrstev metodou plazmové polymerace na nerozdělené desky substrátů chemických senzorů, který vznikl v rámci spolupráce FZÚ AVČR, VŠCHT a Tesla Blatná na projektu FV20350, Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů.