Metalurgie

Charakterizace deformačních procesů kovových materiálech pomocí elektronové mikroskopie TEM, SEM,AFM

Charakterizace deformačních procesů v technických materiálech pomocí in-situ elektrické rezistometrie, digitální obrazové korelace, termografie a dynamické mechanické analýzy

Charakterizace deformačních procesů v technických materiálech pomocí in-situ synchrotronové a neutronové difrakce

Termomechanické zkoušky materiálů (statické, dynamické, únava, tah, tlak, krut, ohyb, biaxial tah, -100°C- +500°C)

Zkoušení, simulace, charakterizace a vývoj funkčních materiálů, kompozitů a struktur (superelastické komponenty, aktuátory, sensory, tlumící prvky) pro technické aplikace