Fyzika kapalin a plazmatu

Aplikace ve střední infračervené oblasti spektra a bio aplikace

Spektroskopie rtg. záření emitovaného plazmatem s vysokým rozlišením

Teorie laserového plazmatu a inerciální fúze