Biofyzika

Konvenční konfokální mikroskopie a mikroskopie s vysokým rozlišením pro zobrazování živých buněk

Radiační biofyzika s pulzními zdroji záření