Složení Rady FZU 2012-2017

Text

Rada Fyzikálního ústavu
Akademie věd ČR, v. v. i.
Na Slovance 2, 182 00 Praha 8
E-mail: radafzu [at] fzu [dot] cz

 
předseda: Petr Reimer, CSc.
místopředseda: Ing. Martin Nikl, CSc.
interní členové:

RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
prom. fyz. Milada Glogarová, CSc.
RNDr. Josef Krása, CSc.
prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.
RNDr. Jiří J. Mareš, CSc.
prof. Jan Řídký, DrSc.
RNDr. Petr Šittner, CSc.

externí členové: RNDr. Pavel Hedbávný, CSc.
prof. Dr. Martin Hof, DSc.
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
tajemník: RNDr. Jiří Rameš, CSc.