Nacházíte se

Slavnostní otevření střediska SAFMAT

7. října 2011 se ve Fyzikálním ústavu konalo slavnostní otevření střediska SAFMAT. Projekt Střediska Analýzy Funkčních Materiálů (SAFMAT) byl schválen usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy jako nejlépe hodnocený projekt v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Projekt SAFMAT spočívá ve vytvoření laboratoře se špičkovým technologickým vybavením k výzkumným účelům. To zvýší kvalitu vědecké činnosti ve FZÚ a zvýší potenciál a možnosti výzkumu na území hl. m. Prahy. Využití nových přístrojů pro jednotlivé zájemce z řad podnikatelských subjektů povede k nárůstu jejich konkurenceschopnosti tím, že realizovaná měření pro tyto firmy zaručí inovaci jejich produkce a zavádění zcela nových výrobků. Bude vytvořeno špičkové a nejlépe vybavené pracoviště v daném oboru nejen v ČR, ale i v celé střední a východní Evropě.

Fyzikální ústav AV ČR se v rámci své výzkumné činnosti a spolupráce s ostatními vědeckými institucemi zaměří na materiálový výzkum v oblasti nanotechnologií a vzdělávání především postgraduálních studentů ve spolupráci s vysokými školami, a to zejména MFF UK a ČVUT. Další cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty působící v oblasti výzkumu a vývoje. Vzniknou tak příznivé podmínky pro rozvoj kapacit ve výzkumu a vývoji, jakož i výzkumné infrastruktury a lidského potenciálu v oblastech nanotechnologií.

Projekt SAFMAT byl zahájen 1. 3. 2010. Partneři a sponzoři tohoto projektu jsou ČEZ, a. s., HVM plasma, s. r. o., Crytur, a. s., ÚJP Zbraslav, a. s., a Vakuum Praha, s. r. o. Pro potřeby projektu byla z prostředků Akademie věd ČR postavena nová budova s laboratorními a kancelářskými prostorami. Stavba byla kolaudována počátkem roku 2011. Nákladné přístroje FT-EPR a NanoESCA byly postupně instalovány během léta 2011 a jsou uváděny do provozu.

Podrobnosti o projektu SAFMAT.

Nová budova střediska SAFMAT ve FZÚ

Galerie: