This is alternative content.

Terahertzová laboratoř

V laboratoři terahertzové spektroskopie se zkoumají vlastnosti materiálů pomocí velmi dalekého infračerveného světla (vlnová délka desetiny milimetru až několik málo mm), které na vzorky dopadá ve formě velmi krátkých pulsů. Tak lze změřit rovnovážná spektra vzorků nebo také sledovat vývoj jejich vlastností po optické excitaci na časové škále pikosekund až nanosekund. Studujeme různé typy materiálů, např. feroelektrické krystaly a keramiky které mohou být používány v elektronických součástkách, nebo polovodičové tenké vrstvy a nanočástice vyvíjené pro fotovoltaické články. K dalším tématům výzkumu patří tzv. metamateriály, uměle vytvořené mikrostruktury s optickými vlastnostmi, které se nevyskytují v přírodě a umožňují manipulace světla nového typu. K příkladům patří struktury úplně absorbující světlo, tzv. plášť neviditelnosti nebo prostředí se záporným indexem lomu, což je vlastnost, která nachází uplatnění mj. v litografii s vysokým rozlišením.

Zpět na seznam virtuálních prohlídek