This is alternative content.

Terčová zařízení

Interakční prostory laserové laboratoře Badatelského centra PALS byly vyprojektovány s cílem zajistit optimální podmínky pro široké spektrum experimentů s laserovým (tj. laserovým svazkem vytvářeným) plazmatem a pro výzkum jeho nejrůznějších aplikací. Její hlavní součástí je interakční hala vybavená dvojitou vakuovou interakční komorou, zhotovenou brněnskou firmou Delong Instruments s.r.o. na základě originálního francouzsko-českého projektu. Do obou částí komory je možno zavádět různé kombinace laserových svazků, na základní frekvenci i na jejích harmonických, a pomocí fokusačních optických systémů je soustřeďovat na terčík do bodového (kruhového) nebo lineárního (v jednom směru protáhlého) ohniska. Při práci experimentátorů slouží zvláštní ovládací místnost, komunikačně propojená s hlavním velínem laseru a počítačová místnost pro sběr a zpracování experimentálních dat. K základnímu vybavení interakčních prostor patří systémy dálkového ovládaní vakuových čerpacích zařízení interakční komory, systému justování terčíku a fokusační optiky a dále soubor zařízení pro optickou, rentgenovou a iontovou diagnostiku laserového plazmatu.

Zpět na seznam virtuálních prohlídek