This is alternative content.

Mikrospektroskopie Ramanova rozptylu

Spektroskopie Ramanova rozptylu firmy Renishaw InVia Reflex pracuje buď s optickým mikroskopem Leica nebo s mikroskopem atomárních sil nTegra od firmy NT-MDT. Tato unikátní kombinace dovoluje zobrazovat povrchy s nanometrovým rozlišením a současně použít spektra Ramanova rozptylu pro měření složení, vnitřního pnutí nebo míry uspořádanosti. Systém je navíc vybaven polohovacím stolkem s přesností cca 10 nm, který dovoluje mapování spekter vzorků. V současné době zde běží výzkum např. nanostruktur křemíku, diamantu a dalších materiálů. Na protější straně je sestava nTegra mikroskopu firmy NT-MDT určeného pro elektrochemická měření, fluorescenční mikroskop a další vybavení pro biofyzikální výzkum, především pro nanosenzory využívající funkcionalizované diamantové nanostruktury.

Zpět na seznam virtuálních prohlídek