Nacházíte se

Seznam skladovaných časopisů v knihovně Na Slovance

název časopisu svazky [chybějící čísla a svazky]
A/ VĚDA A VÝZKUM
(dříve: Akademický bulletin AV ČR)
1 (2017) -
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA 3 (1950) – 23 (1967) [6; 7]
Sec. A 24 (1968) – 37 (1981)
ACTA MATERIALIA
(dříve: Acta Metallurgica, Acta Metallurgica et Materialia)
44 (1996) – 56 (2007)
ACTA METALLURGICA
(dále: Acta Metallurgica et Materialia, Acta Materialia)
1 (1953) – 37 (1989) [33:9; 37:5]
ACTA METALLURGICA et MATERIALIA
(dříve: Acta Metallurgica,
dále: Acta Materialia)
38 (1990) – 43 (1995) [38:1]
ACTA PHYSICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE
(dále: Acta physica Hungarica)
1(1952) – 53 (1982) [46:3]
ACTA PHYSICA AUSTRIACA 3 (1949) – 43 (1975);
50 - 51 (1979);
54 (1982) – 56 (1984-85)
[3:4; 4; 50:1-3; 51:2-4; 54:1,3,4; 55:1,3]
ACTA PHYSICA AUSTRIACA – SUPPLEMENTA 1 (1964) – 27 (1985)
ACTA PHYSICA HUNGARICA
(dříve: Acta physica academiae scientiarum Hungaricae)
54 1983) – 68 (1990)
ACTA PHYSICA POLONICA 1 (1932) – 36 (1969) [1:3; 4:4; 8:2-4]
A 37 (1970) – 87 (1995) [43:3; 51:1; 67:2,3; 78; 79:1-3; 87:3-6]
B 1 (1970) – 43 (2012) [8:1; 14:7; 16:1,2]
ACTA PHYSICA SINICA 10 (1954); 13 (1957);
19 (1963)
ACTA PHYSICA SLOVACA
(dříve: Fyzikálny časopis)
23 (1973) – 57 (2007) [44:3-6; 45:2,3; 56 6; 57:6]
ADVANCES in PHYSICS 1 (1952) – 33 (1984) [22:4]
ADVENTURES in EXPERIMENTAL PHYSICS 1972 – 1976
AKADEMICKÝ BULLETIN AV ČR
(dříve: Věstník ČSAV, dále: A / Věda a výzkum)
1990 - 2016 [1990:26; 1992:2,3; 1995:6]
AMATÉRSKÉ RADIO 6 (1957) – 45 (1996) [8:3,11,12; 9; 15:8; 16:2,3,11; 18:12; 19:8; 26:1; 27:4; 41:6]
AMATÉRSKÉ RADIO PRO KONSTRUKTÉRY 46 (1996)
AMERICAN JOURNAL of PHYSICS 18(1950) – 49 (1981) [21; 22; 24; 30:10; 35:9,11]
AMERICAN SCIENTIST 50 (1962);
52 (1964) – 54 (1966);
90 (2002) – 104 (2016);
[104:1]
ANNALEN der PHYSIK
4. Folge 1 (1900) – 87 1928) [68]
5. Folge 1 (1929) – 43 (1943)
6. Folge 7 (1950) 5;
8 (1951) – 20 (1957)
[8:3,4]
7. Folge 1 (1958) – 47 (1990) [42:4; 44:4; 47:7,8]
ANNALES de CHIMIE et de PHYSIQUE (dále: Ann. de physique)
Sér.8 1 (1904) – 20 (1910)
ANNALES de l´INSTITUT Henri POINCARÉ 12 (1951) – 15 (1956) [13:2; 14:4]
Sec. A 32 – 33 (1980)
ANNALES de PHYSIQUE (dříve Ann. de chim. et de physique)
Sér.9 2 (1914) – 20 (1923)
Sér.10 1 (1924) – 20 (1933)
Sér.11 1 (1934) – 12 (1939)
Sér.12 4 (1949) – 10 (1955)
Sér.13 1 (1956) – 10 (1965) [9]
Sér.14 1(1966) – 9 (1975)
Sér.15 1 (1976) – 22 (1997) [1:1; 10:1; 15:C1]
ANNALS of PHYSICS 1 - 2 (1957);
6 (1959) – 137 (1981);
145 (1983) – 278 (1999)
[1:1,2,4; 18]
APPLIED OPTICS 1(1962) – 18 (1979)
APPLIED PHYSICS 1 (1973) – 25 (1981)
A 26 (1981) – 32 (1983) [A27; 28:1,2; 29:1]
B 26 (1981) – 32 (1983) [B27; 28:1]
APPLIED PHYSICS EXPRESS
(dříve: Japanese J. of Appl. Phys., Part 2)
1 (2008) – 4 (2011) [4:7,11]
APPLIED PHYSICS LETTERS 1 (1962) – 37 (1980) [1:2; 4:11]
APS NEWS 2 (1993) – 3 (1994);
11 (2002) – 18 (2009)
[2:1; 3:1,6,7,9-12;
11:9; 17:10; 18:3-4]
ARCHIVES des SCIENCES 7(1954); 8 (1955) 4;
9 (1956)1;
12 (1959) – 14 (1961);
19 (1966)– 25 (1972)
[14:1,4; 19 :S1-3; 20: došlo jen 3, S2,3; 24:S2,3; 25:S2,3]
ARKIV för FYSIK 1(1949-50) – 34 (1967);
39 (1969) – 40 (1969-70)
[11:5,6; 40:6]
ASTROPIS 8 (2001) –
AUSTRALIAN JOURNAL of PHYSICS 6 (1953) – 51 (1998),
52 (1999) 1
[48:4]
BEITRÄGE aus der PLASMAPHYSIK
(dále: Contributions to Plasma Physics)
1 (1960-61) – 24 (1984)
The BELL SYSTEM TECHNICAL JOURNAL 26 (1947) – 28 (1949);
33 (1954) – 55 (1976)
BERICHTE der BUNSENGESELLSCHAFT für PHYSIKALISCHE CHEMIE
(dříve: Zeitschrift für Elektrochemie)
67 (1963) – 80 (1976)
BERICHTE der DEUTSCHEN PHYSIK. GESELLSCHAFT 1 (1903) – 17 (1919) [8:II]
BRITISH JOURNAL of APPLIED PHYSICS 4 (1953) – 18 (1967)
BULGARIAN JOURNAL of PHYSICS 1 (1974) – 18 (1991) [2:3; 3:1; 17:5,6; 18:5,6]
BULLETIN GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR 1 (1993) – 16 (2008)
BULLETIN of the AMERICAN PHYSICAL SOCIETY
Ser.2
3 (1958) – 35 (1990);
38 (1993) 1; 44 (1999);
47(2002)– 49 (2004)
[4:4; 24:10; 26:1-5; 27:10; 29:3; 30:8; 31:4; 32:11,12; 33:10,12; 35:6,9; 49:2,3,11]
CAHIERS de PHYSIQUE 12 (1958) – 21 (1967)
CANADIAN JOURNAL of PHYSICS 33 (1955) – 57 (1979)
CLASSICAL and QUANTUM GRAVITY 1 (1984) – 10 (1993)
COLLECTIVE PHENOMENA 2 (1975-76) 1,3
COMMENTS on ASTROPHYSICS and SPACE PHYSICS 5 (1973) – 10 (1983-85) [6:1-4; 8:4; 9: jen 1]
COMMENTS on ATOMIC and MOLECULAR PHYSICS 5 (1975-76) – 11 (1981-82)
COMMENTS on CONDENSED MATTER PHYSICS
(dříve: Comments on Solid State Physics)
12 (1985-86) – 15 (1989) [12:4; 14:1,3,5; 15:3-6]
COMMENTS on NUCLEAR and PARTICLE PHYSICS 1 (1967) – 11 (1982-83);
15 (1985) – 22 (1996-98)
[17:2; 20:3,5,6; 22:5,6]
COMMENTS on PLASMA PHYSICS and CONTROLLED FUSION 1 (1972-73) – 7 (1982-83) [6:4]
COMMENTS on SOLID STATE PHYSICS
(dále: Comments on Condensed Matter Physics)
1 (1968-69) – 11 (1983-85)
COMMUNICATIONS
(dříve: The Royal Society of Edinburgh Proceedings)
1 (1975-80) – 2 (1983) [1:1,2; 2:20-?]
COMMUNICATIONS in MATHEMATICAL PHYSICS 1 (1965-66) – 181 (1996) [1:4; 64:1; 82; 84:4]
COMMUNICATIONS on PHYSICS 1 (1976) – 2 (1977)
COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES des SÉANCES de l´ACADÉMIE des SCIENCES 240 (1955) – 261 (1965)
Sér. A+B 262 (1966) – 277 (1973) [264:7; 277:18,25,26]
COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS 4 (1972) – 13 (1977)
COMPUTERS in PHYSICS 7 (1993) – 10 (1996) [9:1; 10:4-6]
CONDENSED MATTER NEWS 1 (1991-92) – 4 (1995)
CONTEMPORARY PHYSICS 1 (1959-60) – 58 (2017) [24:1]
CONTRIBUTIONS to PLASMA PHYSICS
(dříve: Beiträge aus der Plasmaphysik)
25 (1985) – 30 (1990)
CRC CRITICAL REVIEWS in SOLID STATE SCIENCE 1 (1970) – 6 (1976)
CRYOGENICS 1 (1960-61) – 38 (1998) [16:3-7; 18:7; 30:10,11; 31:12; 33:2]
CRYSTAL LATTICE DEFECTS 1 (1969-70) – 8 (1978-79) [3:3,4; 4:2; 5:2-4; 6; 7:4]
CRYSTAL RESEARCH and TECHNOLOGY
(dříve: Kristall und Technik)
16 (1981) – 25 (1990) [21:8,12; 25:11,12]
CURRENT OPINION IN SOLID STATE AND MATERIALS SCIENCE 4 (1999) – 14 (2010)
CZECHOSLOVAK JOURNAL of PHYSICS
(dříve: Čechoslovackij fizičeskij žurnal / Czechoslovak Journal of Physics)
B16 (1966) – B 39 (1989),
40 (1990) – 56 (2006)
ČASOPIS pro PĚSTOVÁNÍ MATEMATIKY a FYSIKY
(navazují:Čs. čas. pro fysiku, Čechoslovackij fizičeskij žurnal)
32 (1903) – 75 (1950) [35; 52-54; 56; 58-61; 64; 66; 75:3]
ČECHOSLOVACKIJ FIZIČESKIJ ŽURNAL / CZECHOSLOVAK JOURNAL of PHYSICS
(dále: Czechoslovak J. Physics)
1(1951) – 9 (1959),
B 10(1960) – B 15 (1965)
ČESKOSLOVENSKÝ ČASOPIS pro FYZIKU 1 (1951) –
DIELECTRICS 1 (1963-64)
DIFFUSION and DEFECT DATA 1980 - 1981
DISCUSSIONS of the FARADAY SOCIETY
(dále: Faraday Discussions of the Chemical Society)
9 (1950) – 52 (1971) [12,14,17,34]
DOKLADY AN SSSR 53 (1946); 76 - 77;
80 (1951);
88 (1953) – 159 (1964)
[53:2,4-6; 76:1,2,5; 77:1-4;
80:6]
Ser. matematika, fizika 160 (1965) – 225 (1975)
DPS Plošné spoje A-Z
(dále: DPS - Elektronika od A do Z)
2010 - 2012:4
DPS - Elektronika od A do Z
(dříve: DPS - Plošné spoje od A do Z)
2012:5 -
ELECTRONICS 1 (1930) – 57 (1984) [28; 30:3-5,12; 31:3-10,12,14,17,24-?; 32:1-12,25,26,52; 33: jen 5,12,26,27; 34; 35; 37:28,33-52; 38; 41:5,6,16; 42:5-7; 43:26; 46:22; 51:8,15,17; 56:26; 57:37-52]
ENDEAVOUR 5 (1946) – 35 (1976) [7:26,27]
New Ser. 1 (1977) – 7 (1983) [3:1,3,4; 4]
EUROPEAN JOURNAL of PHYSICS 1 (1980) – 33 (2012) [7:2; 8:2; 11:1,3,4,6; 12:3,6; 13:3,6; 14:2]
The EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 1 (1998) – 54 (2006)
The EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 1 (1998) – 39 (2005)
The EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E 1 (2000) – 15 (2004)
EUROPHYSICS LETTERS 1 (1986) – 96 (2011) [13:6]
EUROPHYSICS NEWS 1 (1968) –
EXPERIMENTELLE TECHNIK der PHYSIK 1(1953) – 38 (1990) [35:5,6; 38:4-6]
FARADAY DISCUSSIONS of the CHEMICAL SOCIETY
(dříve: Discussions of the Faraday Society)
53 (1972) – 61 (1976);
69 (1979)
[56]
FARADAY SYMPOSIA
(dříve: Symposia of the Faraday Society)
6 (1972) – 10 (1976) [8]
FARADAY TRANSACTIONS
viz TRANS. FARADAY SOCIETY
FEINGERÄTETECHNIK 2 (1953) – 39 (1990) [4; 23:3; 36:8,9,12; 37:12]
FERROELECTRICS 1 (1970) – [29:3,4; 40:3,4; 41 - 43; 87; 214:3,4; 226; 309 - 312; 343,344; 445]
FERROELECTRICS, Letters Section 1 (1983) – 28 (2000) [9:3,4; 10:1]
FIELDS and QUANTA 3 (1972-74)
FIZIKA 1 (1968-69) – 23 (1991) [8:4; 14:2]
FIZIKA A 1 (1992) – 19 (2010)
FIZIKA B 1 (1992) – 19 (2010)
FIZIKA ELEMENTARNYCH ČASTIC I ATOMNOGO JADRA
(dříve: Problemy fiziki elementarnych častic i atomnogo jadra)
3 (1972) – 47 2016 [5:1; 7:1; 12:2; 23; 25; 28:5; 46:1,3,6; 47:2]
FIZIKA METALLOV I METALLOVEDENIJE 2 (1956) – 71 (1992);
75 (1993) – 80 (1995)
[75:1]
FIZIKA MNOGOČASTIČNYCH SISTEM 1982 - 1991
FIZIKA NIZKICH TEMPERATUR 1 (1975) – 26 (2000) [24:1-7]
FIZIKA PLAZMY 1 (1975) – 29 (2003) [12:8,9; 14:7; 19:2,3]
FIZIKA TVERDOGO TELA 1 (1959) – 38 (1996) [22:12; 30:2; 34:3-5; 35:1,2; 36:4; 38:4-12]
FORTSCHRITTE der PHYSIK / PROGRESS of PHYSICS 1 (1953-54) – 60 (2012) [1:1-5; 29:10; 38:12; 40:7; 41:1; 44: jen 1; 45]
FOUNDATIONS of PHYSICS 5 (1975) – 12 (1982) [6:1; 8]
FYSIKA v TECHNICE 2 (1947) – 3 (1948)
FYSISK TIDSSKRIFT 53 (1955)
FYZIKÁLNY ČASOPIS
(dále: Acta Physica Slovaca)
17 (1967) – 22 (1972)
HADRONIC JOURNAL 3 (1980)
HELVETICA PHYSICA ACTA 18 (1945) – 23 (1950);
27 (1954) – 72 (1999)
[59:1; 72:3]
HUNGARICA ACTA PHYSICA
(navazuje: Acta physica academiae scientiarum Hungaricae)
1 (1947-49)
CHEMICKÉ LISTY 50 (1956) – 112 (2018) [61:4]
CHINESE JOURNAL of PHYSICS 39 (2001) – 53 (2015) [39: jen 6; 44:1; 49:5; 50:1,3; 51:1-2]
CHINESE PHYSICS 3 (1983) – 12 (1992)
CHIP běžný rok a poslední 3 ročníky
IBM JOURNAL of RESEARCH and DEVELOPMENT 1 (1957) – 52 (2008) [18:1,3; 24:3; 25:5; 26:2; 27:1; 29:2 52:6]
IEEE JOURNAL of QUANTUM ELECTRONICS 1 (1965) – 11 (1975) [1:6,7,10-12; 2:6]
IEEE TRANSACTIONS on MAGNETICS 1 (1965) – 15 (1979)
IFF BULLETIN 1972 - 1996
INDIAN JOURNAL of PHYSICS and PROCEEDINGS of the INDIAN ASSOCIATION for the CULTIVATION of SCIENCE 29/38 (1955)–36/45 (1962);
38/47 (1964); 40/49 (1966);
44/53(1970) – 50/59(1976)
[38/47: jen 1,2; 40/49:1; 44/53:7; 47/56:9]
A 51/60 (1977) – 52/61 (1978) [51/60:4]
B 51/60 (1977) – 52/61 (1978)
INDIAN JOURNAL of PURE and APPLIED PHYSICS 10 (1972)
INDIAN JOURNAL of THEORETICAL PHYSICS 5 (1957) – 8 (1960)
INFRARED PHYSICS 3 (1963) – 27 (1987) [22]
INTERNATIONAL JOURNAL of MAGNETISM 1 (1970-71) – 6 (1974) [3:1-3; 5]
INTERNATIONAL JOURNAL of MATERIALS RESEARCH (dříve: Zeitschr. für Metallkunde) 100 (2009) 3,6,9
INTERNATIONAL JOURNAL of MODERN PHYSICS A 1 (1986) – 25 (2010) [1: jen 1,3; 2: jen 3,4; 4:10; 5:1]
INTERNATIONAL JOURNAL of MODERN PHYSICS B 1 (1987) – 24 (2010) [3:4]
INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS
(dříve: Intern. Metallurgical Reviews, Intern. Metals Reviews)
32 (1987) – 37 (1992) [33:2; 37: jen 1]
INTERNATIONAL METALLURGICAL REVIEWS
(dále: Intern. Metals Reviews, Intern. Materials Reviews)
19 (1974) – 20 (1975) [19:3]
INTERNATIONAL METALS REVIEWS
(dříve: Intern. Metallurgical Reviews;
dále: Intern. Materials Reviews)
21 (1976) – 31 (1986)
INVERSE PROBLEMS 2 (1986) – 9 (1993)
IZVESTIJA AN SSSR, ser. fizika 1 (1937) – 4 (1940)
12 (1948) – 55 (1991)
[3; 13; 36:9; 40:9; 51:11; 53:9; 55:10]
IZVESTIJA VYSŠICH UČEBNYCH ZAVEDENIJ,
fizika
4 (1961) – 40 (1997) [33:7; 34:9; 35:5,6; 36:9,10; 37]
JADERNAJA FIZIKA 1 (1965) – 73 (2010) [13:2; 47:1; 48:5; 54:6; 57]
JAPANESE JOURNAL of APPLIED PHYSICS 1 (1962) – 20 (1981) [1:6-12; 3]
JAPANESE JOURNAL of APPLIED PHYSICS,
Part 1
21 (1982) – 39 (2000),
40 (2001) 3B;
43 (2004) – 50 (2011)
[50:7,11]
JAPANESE JOURNAL of APPLIED PHYSICS,
Part 2
(dále: Applied Physics Express)
21 (1982) – 39 (2000);
43 (2004) – 46 (2007)
JEMNÁ MECHANIKA a OPTIKA 1 (1956) – [36:3; 39:7-9]
JOURNAL de PHYSIQUE
(dříve: Journal de Physique et le Radium)
Sér. VIII
24 (1963) – 51 (1990) [45:3; 47:9]
JOURNAL de PHYSIQUE et le RADIUM
(dále: Journal de Physique;
dříve: Jour. de Physique Théor. et Appliquée)
Sér. VII 1 (1930) – 10 (1939) [5:12; 8]
Sér. VIII 1 (1940) – 23 (1962) [5; 6; 11; 13: 2]
JOURNAL de PHYSIQUE THÉORIQUE et APPLIQUÉE
(dále: Journal de Physique et le Radium)
Sér. V
1 (1911) – 2 (1912)
JOURNAL de PHYSIQUE I 1 (1991) – 7 (1997) [4; 6]
JOURNAL de PHYSIQUE II 6 (1996) – 7 (1997)
JOURNAL de PHYSIQUE III 1 (1991) 6;
6 (1996) – 7 (1997)
JOURNAL de PHYSIQUE IV
(dříve: Journal de Physique Colloque)
1 (1991) – 8 (1998)
JOURNAL de PHYSIQUE COLLOQUE
(dále: Journal de Physique IV)
27 (1966) – 51 (1990) [36; 37:1,5,6]
JOURNAL de PHYSIQUE LETTRES 35 (1974) – 46 (1985) [40:20; 42:12; 43:14]
JOURNAL of ALLOY PHASE DIAGRAMS 1 (1985) 1;
2 (1986) – 5 (1989);
6 (1990) 1
[2:1]
JOURNAL of APPLIED CRYSTALLOGRAPHY 2 (1969) – 14 (1981)
JOURNAL of APPLIED PHYSICS 19 (1948) – 54 (1983);
59 (1986) – 64 (1988);
72 (1992) – 79
[24; 33:10; 76:10; 77:10; 78:3; 79:2,5-12]
JOURNAL of COMPUTATIONAL PHYSICS 2 (1967) 1,2;
3 (1968) – 22 (1976)
[4]
JOURNAL of CRYSTAL GROWTH 2 (1968) – 70 (1984)
JOURNAL of CHEMICAL PHYSICS 1 (1933) – 85 (1986) [59:3-5; 69:9; 85:12]
JOURNAL of LOW TEMPERATURE PHYSICS 1 (1969) – 141 (2005) [76:5/6]
JOURNAL of LUMINESCENCE 3 (1970-71) – 26 (1981) [3:1-3; 8:3,5; 26:3,4]
JOURNAL of MAGNETIC RESONANCE 2 (1970) – 20 (1975) [3:3]
JOURNAL of MAGNETISM and MAGNETIC MATERIALS 1 (1975-76) – 297 (2006) [14; 93]
JOURNAL of MATERIALS SCIENCE 2 (1967) – 16 (1981)
JOURNAL of MATHEMATICAL PHYSICS 1 (1960) – 40 (1999) [21:11; 22:9; 40:3-12]
JOURNAL of MATHEMATICS and PHYSICS 1 (1921) – 47 (1968) [34]
JOURNAL of NON-CRYSTALLINE SOLIDS 2 (1970) – 26 (1977);
192-193 (1995)
[7]
JOURNAL of PHYSICAL and CHEMICAL REFERENCE DATA 1 (1972) – 14 (1985) [11]
JOURNAL of PHYSICS : CONDENSED MATTER
(dříve: Journal of Physics C, Journal of Physics F)
1 (1989) – 21 (2009)
JOURNAL of PHYSICS A 1 (1968) - 42 (2009)
JOURNAL of PHYSICS B 1 (1968) – 25 (1992) [11:11; 15; 24:6]
JOURNAL of PHYSICS C 1 (1968) – 21 (1988) [15:19]
JOURNAL of PHYSICS D 1 (1968) – 31 (1998) [6:14-18]
JOURNAL of PHYSICS E
(dále: Measurement Science and Technology)
1 (1968) – 22 (1989) [11:6; 15]
JOURNAL of PHYSICS F
(dále: Journal of Physics: Condensed Matter)
1 (1971) – 18 (1988) [11:9]
JOURNAL of PHYSICS G 1 (1975) – 23 (1997);
26 (2000) – 36 (2009)
[7:9; 8]
The JOURNAL of PHYSICS and CHEMISTRY of SOLIDS
(dříve: The Physics and Chemistry of Solids)
24 (1963) – 42 (1981) [42:7-12]
JOURNAL of PLASMA PHYSICS 2 (1968) – 18 (1977)
JOURNAL of RAMAN SPECTROSCOPY 1 (1973) – 11 (1981) [4:1,2]
JOURNAL of RESEARCH of the NATIONAL BUREAU of STANDARDS 43 (1949) – 62 (1959);
82 (1977) – 83 (1978)
Sec. A 63 (1959) – 81 (1977) [77:1; 78:4]
JOURNAL of SCIENTIFIC INSTRUMENTS 29 (1952) – 44 (1967) [30]
JOURNAL of SOLID STATE CHEMISTRY 2 (1970) – 22 (1977) [3:4; 6:3]
JOURNAL of STATISTICAL PHYSICS 1 (1969) – 29 (1982);
37 (1984) – 121 (2005)
[4: jen 1; 27:3,4; 28; 29:1; 37:1-4]
JOURNAL of SUPERCONDUCTIVITY 2 (1989) – 18 (2005)
JOURNAL of the AMERICAN CERAMIC SOCIETY 41 (1958) – 60 (1977) [46:1; 52:5; 57:1-4,12]
JOURNAL of the ELECTROCHEMICAL SOCIETY 97 (1950) – 131 (1984) [99; 100; 102; 106; 129]
JOURNAL of the FRANKLIN INSTITUTE 211 (1931) – 297 (1974) [265; 297:4-6]
JOURNAL of the CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS
(dříve: Transactions of the Faraday Society)
I 68 (1972) – 70 (1974)
II 68 (1972) – 70 (1974)
JOURNAL of the INSTITUTE of METALS 85 (1956-57) – 101 (1973) [91:1-4; 92:5-12; 93:1-4,11,12]
JOURNAL of the LESS-COMMON METALS 5 (1963) – 43 (1975)
JOURNAL of the MECHANICS and PHYSICS of SOLIDS 1 (1952-53) – 25 (1977)
JOURNAL of the OPTICAL SOCIETY of AMERICA 30 (1940) – 31 (1941);
36 (1946) – 69 (1979)
[44:12; 52:10]
JOURNAL of the PHYSICAL SOCIETY of JAPAN 8 (1953) – 52 (1983);
73 (2004) – 79 (2010)
[8: jen 2-6; 16:2; 35:5,6; 51:9]
JOURNAL of VACUUM SCIENCE and TECHNOLOGY 4 (1967) – 19 (1981)
KONSTRUKČNÍ ELEKTRONIKA A RADIO 1 (1996) – 16 (2011) [1:3]
KOVOVÉ MATERIÁLY 1 (1963) – [31]
KOZMOS 32 (2001) – [32:1,2]
KRATKIJE SOOBŠČENIJA po FIZIKE 1973 – 1991 [1973:1-7; 1975:9; 1976:6; 1977:11,12; 1979:12; 1984:9,10; 1985:2,3,11; 1986:3; 1989:2,3; 1990:5,6; 1991:9-12]
KRISTALL und TECHNIK
(dále: Crystal Research and Technology)
1 (1966) – 15 (1980) [1:4]
KRISTALLOGRAFIJA 1 (1956) – 40 (1995) [24:6; 40:1-3]
KVANTOVAJA ELEKTRONIKA 1 (1974) – 4 (1977);
9 (1982) – 20 (1993)
[4:11,12; 9:1,7; 19:2-4; 20:2-8,10]
LASER and PARTICLE BEAMS 2 (1984) – 28 (2010) [6:1; 7:2]
LEKCII dlja MOLODYCH UČENYCH 1974:1; 1983 – 1989; 1990:58 [1987:37]
LETTERE al NUOVO CIMENTO
Ser. 1 1 (1969) – 4 (1970)
Ser. 2 1 (1971) – 5 (1972);
9 – 11 (1974);
14 (1975) – 32 (1981)
[14: jen 17A; 18:14-16; 19:17A; 21:17A; 22:10; 28:15,16]
LETTERS in MATHEMATICAL PHYSICS 1 (1976-77) – 72 (2005) 1 [9:4; 14:2; 17:1-2; 27:2; 29:3; 30:1; 33:2; 52:1; 58:1; 63:3; 64:1; 70:1; 71:3; 72:2-3]
LIQUID CRYSTALS 1 (1986) – 28 (2001) [1: jen 1; 6:6]
LIQUID CRYSTALS TODAY 7 (1997) – 9 (1999) [9:3,4]
MAGNETIC RESONANCE REVIEW 1 (1972) – 6 (1980) [1:4; 2:2,4; 3:1,2; 6:2-4]
MATEMATICKO-FYZIKÁLNY ČASOPIS
(dále: Fyzikálny časopis, Acta Physica Slovaca)
14 (1964) – 16 (1966)
MATEMATICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ ROZHLEDY
(dále: Rozhledy matematicko-fysikální)
34 (1955)
MATERIALS RESEARCH BULLETIN 2 (1967) – 15 (1980);
(1981) 1,2
[3:6,9-12; 4:2-4,6]
MATERIALS SCIENCE and ENGINEERING 5 (1969-70) – 31 (1977);
42 (1980) – 51 (1981);
57 (1983) – 100 (1988)
[28:1]
Ser. A 101 (1988) – 158 (1992)
Ser. B 1 (1988) – 15 (1992);
18 (1993)
[15:2-4;
18:2-4]
MATERIALS SCIENCE FORUM 13-14; 22-24 (1987);
37 – 50 (1989);
52-53 (1990) – 111-112(1992)
MATHEMATICAL INTELLIGENCER 12 (1990) –
MATHEMATICAL PROCEEDINGS of the CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY
(dříve: Proc. Cambr. Phil. Soc.)
77 (1975) – 86 (1979)
MEASUREMENT SCIENCE and TECHNOLOGY 1 (1990) – 9 (1998)
MECHANICAL and CORROSION PROPERTIES 1980 – 1981 [1982:21-?]
METAL SCIENCE 8 (1974) – 16 (1982)
METALLOFIZIKA
(dále: Metallofizika i novejšije technologii)
1975 – 1979
1 (1979) – 15 (1993) [3:2,5]
METALLOFIZIKA I NOVEJŠIJE TECHNOLOGII
(dříve: Metallofizika)
16 (1994) – 22 (2000) [22:11]
METALLURGICAL TRANSACTIONS
(dříve: Transactions of the Metallurgical Society of A.I.M.E.)
1 (1970) – 5 (1974)
A 6 (1975) – 12 (1981) [9:1; 10:9,11; 12:8]
MODERN PHYSICS LETTERS A 1 (1986) – 25 (2010) [1:4-6; 2: jen 6,10,11; 14:26]
MODERN PHYSICS LETTERS B 1 (1987) – 24 (2010) [1: jen 5/6; 3:4-6]
MOLECULAR CRYSTALS and LIQUID CRYSTALS 5 (1968-69) – 6 (1969-70);
9 (1969) – 20 (1973);
30 (1975) – 73 (1981);
92 (1983) – 153 (1987);
210 (1992);
260 – 265 (1995);
328 – 332 (1999)
[11:2; 19; 20:1,2; 32; 36:3,4; 64:2-4; 72:L2-?; 73:3,4; 264]
MOLECULAR CRYSTALS and LIQUID CRYSTALS BULLETIN 1 (1986) – 2 (1987) [1:6]
MOLECULAR PHYSICS REPORTS 5 (1994) – 9 (1995)
MRS BULLETIN 12 (1987) 4-6;
15 (1990) 9,10;16 (1991) 7;
17 (1992),
18 (1993) 8-10;
22 (1997) - 33 (2008);
39 (2014) -
[22:2,3,5-7,9,10; 23:1,2,4,6,8-12; 27:2,5; 28:2; 29:1,2,4,9; 30:6-9,11,12; 31:3-5,12; 32:5,6,10; 33:1, 4,7-12; 40:2-10;41:6]
NANO LETTERS 2 (2002)
NÁRODNÍ 3 2008
NATIONAL GEOGRAPHIC 197 (2000) –
NATURE 51 (1895) – 59 (1898);
141 (1938) – 147 (1941);
155 (1945) -257 (1975);
259 (1976) – 294 (1981);
301(1983) – 312 (1984)
[Velké množství čísel bylo konfiskováno.]
NATURE MATERIALS 10 (2011) – 14 (2015)
Physical Science 229 (1971) – 246 (1973)
NATURE PHYSICS 7 (2011) – 11 (2015)
Die NATURWISSENSCHAFTEN 45 (1958) – 68 (1981) [67]
NEW SCIENTIST 31(1966); 40 (1968) –
44(1969); 49 (1971) –
184 (2004); 193 (2007) -
- 233 (2017) 3108;
236 (2017) 3156 -
[Velké množství čísel do roku 1989 bylo konfiskováno.]
147:1991; 154-156; 157:2115-2119; 164:2219; 185-192; 233:3109-236: 3155]
NONLINEARITY 1 (1988) – 3 (1990)
NOTAS de FÍSICA 3 (1957) 13-28, Suppl.;
5 (1959); 6 (1960) 1-19, Suppl.; 7(1960) 1-17;
8 (1960) Suppl.
NOVOJE v ŽIZNI, NAUKE i TECHNIKE
Fizika 1988 – 1991
NUCLEAR INSTRUMENTS and METHODS 15 (1962) – 97 (1971) [31:2]
NUCLEAR PHYSICS 1 (1956) – 89 (1966)
B 1 (1967) – 433 (1995);
447 (1995) – 512 (1998)
[67:2; 303:4; 326:2; 447:1; 487]
Il NUOVO CIMENTO
Sér. 9 7 (1950);
9 (1952) - 12 (1954)
Sér. 10 1 (1955) – 39 (1965)
A 40 (1965) – 70 (1970)
B 40 (1965) – 70 (1970)
Sér. 11 A 1 (1971) – 66 (1981);
73 (1983) – 108 (1995)
[35:2; 62:1; 82:4]
Sér. 11 B 1 (1971) – 66 (1981);
73 (1983) – 110 (1995)
[105:7]
Sér. 1 C 1 (1978)
D 2 (1983) – 17 (1995)
OPTICA ACTA 1 (1954) – 24 (1977) [23]
OPTICAL and QUANTUM ELECTRONICS
(dříve: Opto-Electronics)
7 (1975) – 9 (1977)
OPTICAL MATERIALS 1 (1992) – 29 (2006)
OPTICS and LASER TECHNOLOGY 5 (1973) – 9 (1977)
OPTICS COMMUNICATIONS 1 (1969) – 23 (1977) [1: jen 1; 10:4]
OPTIK
Ausgabe B 1943 - 1944
6 (1950) – 46 (1976) [7:3, 6; 10]
OPTIKA i SPEKTROSKOPIJA 1 (1956) – 78 (1995) [44:2; 62:4; 71:4]
OPTO-ELECTRONICS
(dále: Optical and Quantum Electronics)
2 (1970) – 6 (1974)
PHASE TRANSITIONS 1 (1979-80) – [58:1-3; 67:3,4; 75:9-12; 78:7-8];
PHILIPS JOURNAL of RESEARCH
(dříve: Philips Research Reports)
33 (1978)
PHILIPS RESEARCH REPORTS
(dále: Philips Journal of Research)
2 (1947) – 4 (1949);
8 (1953) – 32 (1977)
[2:5,6; 3:2-6; 29:6]
PHILIPS RESEARCH REPORTS SUPPLEMENTS 1961 – 1976 [1963:3-4]
PHILIPS TECHNICAL REVIEW
(dříve: Philips technische Rundschau)
28 (1967) – 39 (1980) [33:3,6,7; 38:6-9; 39:3,4]
PHILIPS TECHNISCHE RUNDSCHAU
(dále: Philips Technical Review)
1 (1936) – 12 (1950-51);
15 (1953-54) – 27 (1966)
[15:1-6]
The PHILOSOPHICAL MAGAZINE
Ser. 7 40 (1949);
45 (1954) – 46 (1955)
Ser. 8 1(1956) – 36 (1977);
83(2003) – 90 (2010)
A 37 (1978) – 82 (2002) [44:3; 47:1; 49:2]
B 37 (1978) – 82 (2002) [49:2]
The PHILOSOPHICAL MAGAZINE LETTERS 55 (1987) – 90 (2010)
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS of the ROYAL SOCIETY of LONDON
Ser. A 250 (1957-58) – 257 (1965);
259 (1966) – 275 (1973); 304 (1982) 1482;
334 (1991) 1635
[257:1076]
PHYSICA 15 (1949) – 17 (1951);
20 (1954) – 78 (1974)
[17:5]
PHYSICA A 79 (1975) – 387 (2008) [82:4; 83:3]
PHYSICA B+C 79 (1975) – 151 (1988)
PHYSICA B 152 (1988) – 402 (2007) [165-166 II]
PHYSICA C 152 (1988) – 467 (2007) [252:1-2]
PHYSICA D 1 (1980) – 236 (2007) [48:1; 98:1]
PHYSICA E 1 (1997) – 40 (2007)
PHYSICA SCRIPTA 1 (1970) – 20 (1979)
PHYSICA STATUS SOLIDI 1 (1961) – 42 (1970)
(a) 1 (1970) – 104 (1987);
109 (1988) – 121 (1990)
[121:2]
(b) 43 (1971) – 144 (1987);
149 (1988) – 161 (1990)
[149:1; 161:2]
The PHYSICAL REVIEW
1. Ser. 8 (1899) – 35 (1912)
2. Ser. 1 (1913) – 132 (1963) [92:3]
A 133 (1964) – 140 (1965)
B 133 (1964) – 140 (1965);
141 (1966) – 188 (1969)
3. Ser.
A 1 (1970) – 70 (2004) [36:7,9]
B 1 (1970) – 62 (2000) [9:1-5; 40:18]
D 1 (1970) – 70 (2004) [22:12]
E 47 (1993) – 70 (2004)
PHYSICAL REVIEW LETTERS 1 (1958) – 111 (2013) [34:1-8; 65:2-4]
PHYSICS 1 (1964-65) – 4 (1968) [4:2-5]
PHYSICS ABSTRACTS, sec. A of Science Abstracts 6 (1903) – 83 (1980); 1995 [78: 1030; 82:1123; neúplné rejstříky ke svazkům 70, 76, 77, 79, 80, 81, 1995:18]
The PHYSICS and CHEMISTRY of SOLIDS
(dále: The Journal of Physics and Chemistry of Solids)
1 (1956-57) – 2 (1957);
5 (1958) – 23 (1962)
[15:1,2; 16:1,2]
PHYSICS BRIEFS
(dříve: Physikalische Berichte)
2 (1980) [2:15]
PHYSICS BULLETIN
(dále: Physics World)
20 (1969) – 27 (1976);
29 (1978) – 39 (1988)
[20: jen 6; 23:11,12; 27:10; 30:11; 33:1-3; 34:11]
PHYSICS in TECHNOLOGY
(dříve: Review of Physics in Technology)
5 (1974) – 6 (1975);
11 (1980) – 14 (1983)
PHYSICS LETTERS 1 (1962) – 23 (1966)
A 24 (1967) – 372 (2008) [54:4; 63:1]
B 24 (1967) – 389 (1996) [55:4; 107:1-5; 153:4,5; 243:1,2; 269:3,4]
PHYSICS of CONDENSED MATTER
(dříve: Physik der kondensierte Materie, dále: Zeitschrift für Physik B)
17 (1973-74) – 19 (1975)
The PHYSICS of FLUIDS 4 (1961) – 24 (1981) [5:7]
PHYSICS of FLUIDS
A 5 (1993)
B 5 (1993)
6 (1994) – 8 (1996) [8:3-12]
PHYSICS of PLASMAS 1 (1994) – 3 (1996) [2:8; 3:3-12]
PHYSICS REPORTS 1 (1971) – 198 (1990);
201 (1991) – 522 (2013);
[6:2; 32:5; 54:1,4; 60:1,5; 73:2; 79:3; 80:1; 84:2; 95:4; 100:3; 112:2; 162:4; 191:5; 219:1-2; 222:1; 232:3-5; 264:6; 272:2-3]
PHYSICS TODAY 10 (1957) – [10:1-3; 11; 29:1-4,8,10,11; 30:2,5; 31:1,4,5,9; 32:8,10,12; 33:3-5,10; 34:6; 36:9; 37:9; 39:2; 40:5; 44:6]
PHYSICS WORLD
(dříve: Physics Bulletin)
1 (1988) – [14:2]
PHYSIK der KONDENSIERTE MATERIE
(dále: Physics of Condensed Matter)
1 (1963) – 16 (1973) [1:2-5]
PHYSIK JOURNAL
(dříve: Physikalische Blätter)
1 (2002) – 4 (2005) [1:11; 4:12]
PHYSIKALISCHE BERICHTE
(dále: Physics Briefs)
16 (1935) – 17 (1936);
32 (1953) – 37 (1958);
40 (1961) – 56 (1977)
[32:10]
PHYSIKALISCHE BLÄTTER
(dále: Physik Journal)
1 (1944) – 35 (1979);
40 (1984) – 57 (2001)
[41:5; 42:6,9; 44:1,2,5,9,11,12; 45:4-7,9,12; 46:2,3,5,6,9-12; 47:5,7,8,10; 48:10-12; 49:5-8; 50:4,7-9,11; 51:4,5,9-12; 52:3,5,7-8; 53:1; 55:2; 57:9,12]
PHYSIKALISCHE REVUE 1 - 2 (1892)
PHYSIKALISCHE VERHANDLUNGEN 10 (1959) – 19 (1968) [10:7; 11:1-9; 12:10; 18:1; 19:7-11]
PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT 1 (1899) – 36 (1935);
38 (1937) – 45 (1944)
PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT der SOWJETUNION 1 (1932) - 11 (1937)
PISMA v ŽURNAL EKSPERIMENTALNOJ i TEORETIČESKOJ FIZIKI
(dříve: Žurn. eksp. teor. fiziki – Pisma v redakciju)
17 (1973) – 67 (1998);
PISMA v ŽURNAL TECHNIČESKOJ FIZIKI 1 (1975) – 25 (1999) [13:1,8,18; 17:11,15,16; 18:1; 22:10; 23:1]
PLASMA CHEMISTRY and PLASMA PROCESSING 1 (1981);
5 (1985) – 18 (1998)
[5:2; 6:3; 18:2,3,4]
PLASMA PHYSICS – ACCELERATORS – THERMONUCLEAR RESEARCH (JOURNAL of NUCLEAR ENERGY, Pt C)
(dále: Plasma Physics)
2 (1961) – 5 (1963);
7 (1965) – 8 (1966)
PLASMA PHYSICS
(dříve: Plasma Physics – Accelerators – Thermonuclear Research)
9 (1967) – 19 (1977) [17:5-8,11]
POKROKY MATEMATIKY, FYZIKY a ASTRONOMIE 1(1956) –
POSTĘPY FIZYKI 4 (1953) – 40 (1989);
43 (1992) – 63 (2012)
[31:1,2; 33:4-6; 34:1; 40:5,6; 45:4,5; 48:5; 49:3; 63:3-6]
PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA A RADIO (dále: Praktická elektronika - Amatérské radio) 1 (1996) –15 (2010)
PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA - AMATÉRSKÉ RADIO (dříve: Praktická elektronika A Radio)
16 (2011) –
PRAMANA 6 (1976) – 17 (1981)
PRIRODA 1976 – 1996 [1980:11; 1989:1; 1993:1]
PROBLEMY FIZIKI ELEMENTARNYCH ČASTIC I ATOMNOGO JADRA
(dále: Fizika element. častic i atomnogo jadra)
1 (1970) – 2 (1971)
PROBLEMY SOVREMENNOJ FIZIKI 5 (1953) – 11 (1959)
PROCEEDINGS
(dále: Proc. of the Koninklijke Nederl. Ak. van Wetensch.)
Ser. B 58 (1955) – 69 (1966)
PROCEEDINGS of the CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY
(dále: Mathem. Proc. of the Cambridge Phil. Soc.)
48 (1952) – 52 (1956)
Math. a. Phys. Sci.: 53 (1957) – 74 (1973);
76 (1974)
[76:1]
PROCEEDINGS of the IEEE
(dříve: Proc. of the IRE)
51 (1963) – 67 (1979) [63:8]
PROCEEDINGS of the IRE
(dále: Proc. of the IEEE)
24 (1936) – 25 (1937);
35 (1947) – 38 (1950);
41 (1953) 10;
43 (1955) – 50 (1962)
[24:1,9; 25:3-12; 35:1,6,8-10; 36:4,7,8,10,11; 37:4; 38:7-12]
PROCEEDINGS of the INDIAN ACADEMY of SCIENCES
Sec. A 45 (1957) – 82 (1975) [64:1; 70:2-6; 73:4-6; 78:2]
PROCEEDINGS of the KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE van WETENSCHAPPEN (KNAW)
(dříve: Proceedings)
Ser. B 70 (1967) - 74 (1971)
PROCEEDINGS of the NATIONAL ACADEMY of SCIENCES of the USA 44 (1958) – 54 (1965);
62 (1969) – 68 (1971)
PROCEEDINGS of the PHYSICAL SOCIETY
(navazuje: Journal of Physics A-E)
23 (1911) 1,3,5;
24 (1912) 1,2,3; 25 (1913) 4;
26 (1914) 4;
45 (1933) – 51 (1939);
59 (1947)
[45:3; 46:5; 48:5; 51:5,6; 59:1,2]
Sec. A 62 (1949) – 63 (1950);
67 (1954) – 70 (1957)
[A63:1-6]
Sec. B 62 (1949) – 63 (1950);
67 (1954) – 70 (1957);
71 (1958) – 92 (1967)
PROCEEDINGS of the ROYAL SOCIETY of LONDON
Ser. A 171, 172 948 (1939);
188 (1946) – 192 (1948);
221, 225 1162 (1954);
227 (1954-55) – 378 (1981);
387 (1983) – 414 (1987)
[192:1029, 1031; 358:1692; 364:1719]
PROGRESS in CRYSTAL GROWTH and CHARACTERIZATION
(dále: Progr. in Cryst. Growth and Char. of Mater.)
1 (1977) – 19 (1989) [1:2,3; 2; 3:2/3; 5; 6:1; 12]
PROGRESS in CRYSTAL GROWTH and CHARACTERIZATION of MATERIALS
(dříve: Progr. Cryst. Growth and Char.)
20 (1990) – 34 (1997) [21]
PROGRESS in MATERIALS SCIENCE 5 (1954) – 43 (1998) [12:3; 25:2-4]
PROGRESS in QUANTUM ELECTRONICS 3 (1974) – 6 (1979-80) [4:2-4; 6:3-4]
PROGRESS in SOLID STATE CHEMISTRY 1 (1964) - 2 (1965);
11 (1978);
13 (1980-81) – 14 (1982)
[14:3]
PROGRESS in SURFACE SCIENCE 1 (1972) – 5 (1975);
7 (1975) – 9 (1979)
[2:1,3,4; 3:1,3,4; 4:1,2,4; 7:2,3,4; 9:1,3,4]
PROGRESS of THEORETICAL PHYSICS 4 (1949) – 128 (2012)
PROGRESS of THEORETICAL PHYSICS SUPPLEMENT
(dříve: Suppl. of the Progr. of Theor. Physics)
78 (1984) – 197 (2012)
PUBLIC UNDERSTANDING of SCIENCE 10 (2001) – 15 (2006)
QUANTUM INFORMATION & COMPUTATION 1 (2001) – 11 (2011)
QUARTERLY PROGRESS REPORTS 1958 –1966 [1966:62]
La RECHERCHE 1 (1970) – 27 (1996); 2000 – [5:47; 6:58; 8:74,76-80,84; 9:87; 11:110,113,115; 12:121; 13:130; 14:144,145; 16:166; 17:177; 1996:288-293; 2000:328,337]
REPORTS on MATHEMATICAL PHYSICS 1 (1970) – 27 (1989);
32 (1993)
[1:1, 2:3; 32:1,2]
REPORTS on PROGRESS in PHYSICS 1 (1934) – [47:3; 48:8; 49:3]
RÉUNIONS de l´INSTITUT d´OPTIQUE 1 (1930) – 7 (1937)
REVIEW of PHYSICS in TECHNOLOGY
(dále: Physics in Technology)
1 (1970) – 3 (1972)
REVIEW of SCIENTIFIC INSTRUMENTS 5 (1934);
10 (1939) – 17 (1946);
19 (1948) – 51 (1980)
[10:8,11; 37:3]
REVIEWS in MATHEMATICAL PHYSICS 1 (1989) – 7 (1995) [1:2-4 ; 2:4]
REVIEWS of MODERN PHYSICS 9 (1937) – [66:4]
REVIEWS of SOLID STATE SCIENCE 3 (1989) – 5 (1991) [4:2-4]
REVISTA CUBANA de FÍSICA 1 (1981) – 6 (1986) [2:2; 3:1; 6:3]
REVUE d´OPTIQUE THÉORIQUE et INSTRUMENTALE 1 (1922) – 47 (1968) [47:3,7-12]
REVUE de PHYSIQUE
(dále: Revue Roumaine de Physique)
2 (1957);
4 (1959) – 8 (1963)
[2:3,4]
REVUE de PHYSIQUE APPLIQUÉE 1 (1966) – 20 (1985) [20:1]
REVUE ROUMAINE de PHYSIQUE
(dříve: Revue de Physique, dále: Romanian Journal of Physics)
9 (1964) – 36 (1991) [19:8-10; 26:2; 27:9; 30:7; 33:1; 36:5,6]
La RIVISTA del NUOVO CIMENTO
Ser. 1 1 (1969) – 2 (1970)
Ser. 2 1 (1971) – 4 (1974);
6 (1976) – 7 (1977)
Ser. 3 1 (1978) – [9:3,4]
ROMANIAN JOURNAL of PHYSICS
(dříve: Revue Roumaine de Physique)
38 (1993) – 41 (1996) [38:1,8-10; 39:1-8; 41:5-10]
ROYAL SOCIETY of EDINBURGH PROCEEDINGS
Ser. A
(dále: Communications)
67 (1965-67) – 72 (1974-75) [67:1,2; 72:1]
ROZHLEDY MATEMATICKO-FYSIKÁLNÍ
(dříve: Matematicko-přírodovědecké rozhledy)
366 (1958) – 41 (1962-63)
ŘÍŠE HVĚZD 755 (1994) – 80 (1999) [75:1; 76:2,3]
SCIENCE 147 (1965) – 176 (1972);
177 (1972) – 214 (1981);
219 (1983) – 226 (1984)
[Velké množství čísel do roku 1972 bylo konfiskováno.]
SCIENCE ABSTRACTS A
viz Physics Abstracts
SCIENCE of LIGHT 9 (1960) – 26 (1977)
SCIENCE PROGRESS 35 (1947) 137;
46 (1958) – 49 (1961);
52 (1964) – 66(1979-80)
[60:238; 61:244]
The SCIENCE REPORTS of the RESEARCH INSTITUTES TOHOKU UNIVERSITY, Ser. A 7 (1955) – 8 (1956);
10 (1958) – 14 (1962)
[13:3,5,6; 14:3-6]
SCIENTIFIC AMERICAN 188 (1953);
191 (1954) – 193 (1955);
196 (1957) – 198 (1958);
200(1959) – 259 (1988);
260 (1989) –
[Velké množství čísel do roku 1988 bylo konfiskováno. 262:3]
SCIENTIFIC AMERICAN, české vydání 2002 –
SCRIPTA MATERIALIA
(dříve: Scripta Metallurgica, Scripta Metallurgica et Materialia)
34 (1996) – 57 (2007)
SCRIPTA METALLURGICA
(dále: Scripta Metallurgica et Materialia, Scripta Materialia)
1 (1967) – 23 (1989) [1:4-12; 2:2-7,9; 7:6,11; 8:12; 9:12; 23:7]
SCRIPTA METALLURGICA et MATERIALIA
(dříve: Scripta Metallurgica,
dále: Scripta Materialia)
24 (1990) – 33 (1995)
SDĚLOVACÍ TECHNIKA 1 (1953) – 2018 [1:4; 3:3; 28:1]
SILIKÁTY 3 (1959) – 30 (1986) [30:2-4]
SLABOPROUDÝ OBZOR 8 (1947) – 54 (1993) [36:1; 42:11; 46:12]
SOLID STATE COMMUNICATIONS 1 (1963) – 41 (1982) [41:6-12]
SOLID-STATE ELECTRONICS 1 (1960) – 19 (1976) [2:1-3; 16:10]
SOLID STATE IONICS 1 (1980) – 31 (1988-89);
86-88 (1996) – 97;
99 (1997);
106 (1998) – 139 (2001)
[1:3-4; 89:3-4; 99:1-2; 139:3-4]
SPECULATIONS in SCIENCE and TECHNOLOGY 1 (1978) – 3 (1980) [1:2-5; 2:2-4]
SUPERCONDUCTOR SCIENCE and TECHNOLOGY 1 (1988-89) – 22 (2009)
SUPPLEMENT of the PROGRESS of THEORETICAL PHYSICS
(dále: Progr. of Theor. Phys. Suppl.)
4 (1957) – 77 (1983)
SUPPLEMENTO al NUOVO CIMENTO
(dále: La Rivista del Nuovo Cimento)
Ser. 9 7 (1950);
9 (1952) – 12 (1954)
Ser. 10 1 (1955) – 26 (1962) [6:2]
Ser. 11 1 (1963) – 6 (1968)
SVERCHPROVODIMOSŤ (SUPERCONDUCTIVITY) 3 (1990) – 5 (1992);
7 (1994)
[3:4-12; 7:7-12]
SYMPOSIA of the FARADAY SOCIETY
(dále: Faraday Symposia)
1 (1967) – 5 (1971)
SYNTHETIC METALS 1 (1979-80) – 6 (1983);
9 (1984) – 60 (1993)
TECHNICKÁ KNIHOVNA 1 (1957) – 34 (1990) [20:7,8,11; 22:1; 28:6; 30:1]
TEORETIČESKAJA i MATEMATIČESKAJA FIZIKA 1 (1969) – 133 (2002) [111:2; 114:3]
THIN FILMS 2 (1971) [2:3]
THIN SOLID FILMS 3 (1969) – 39 (1976) [34:2]
TRANSACTIONS of AMERICAN SOCIETY for METALS 17 (1930) – 47 (1955);
49 (1957) – 54 (1961);
56 (1963) – 57 (1964);
60 (1967) – 61 (1968)
TRANSACTIONS of the FARADAY SOCIETY
(dále: Journal of the Chemical Society. Faraday Transactions I, II)
27 (1931) – 67 (1971) [51:5; 54:1]
TRANSACTIONS of the METALLURGICAL SOCIETY of A.I.M.E
(dále: Metallurgical Transactions )
215 (1959) – 245 (1969) [221:5,6; 224; 233:7]
UKRAINSKIJ FIZIČESKIJ ŽURNAL 2 (1957) – 42 (1997) [19:2,3; 24:6; 36:12; 39:5,6; 42:9-12]
UNIVERSUM 1990 – 1999
USPECHI FIZIČESKICH NAUK 41 (1950) – 164 (1994);
168 (1998) – 187 (2017)
[87:4; 138:2; 144:3; 162:6; 187:6-12]
V MIRE NAUKI 1985 – 1990
VACUUM 3 (1953) – 13 (1963);
15 (1965) – 31 (1981)
[9:2-6; 13:8; 17:11]
VAKUUM-TECHNIK 6 (1957) – 26 (1977)
VESMÍR 39 (1960) – [39:2; 42:3; 58:2; 68:6]
VĚSTNÍK ČSAV
(dále: Akademický bulletin AV ČR)
63 (1954) – 97 (1988);
100 (1991)
[75; 76:1,2,5,6; 77:1-5; 78; 83:2; 97:6]
VESTNIK LENINGRADSKOGO UNIVERSITETA
fizika-chimija 10 (1955) – 27 (1972),
1973 – 1985
VESTNIK MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA
Ser. fiz.-mat. i jestestv. nauk
(dále: Serija III)
9 (1954) – 14 (1959)
Ser. III. Fizika, astronomija
(dříve: Ser. fiz-mat. i jestestv.nauk)
15 (1960) – 20 (1965);
22 (1967) – 24 (1969);
25/ 11 (1970) – 27/ 13 (1972); 14 (1973) – 34 (1993)
[20:6]
VYSOKOTEMPERATURNYJE SVERCHPROVODNIKI 1989 – 1990 [1989:5]
WAVE MOTION 2 (1980); 5 (1983) – 9 (1987)
ZEITSCHRIFT für ANGEWANDTE MATHEMATIK und MECHANIK 34 (1954) – 51 (1971) [50:5]
ZEITSCHRIFT für ANGEWANDTE MATHEMATIK und PHYSIK 3 (1952) – 27 (1976)
ZEITSCHRIFT für ANGEWANDTE PHYSIK 1 (1948-49) – 32 (1971) [18:4-6]
ZEITSCHRIFT für ELEKTROCHEMIE
(dále: Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie)
61 (1957) – 66 (1962)
ZEITSCHRIFT für KRISTALLOGRAPHIE 203 (1993) – 211 (1996)
ZEITSCHRIFT für METALLKUNDE 47 (1956) – 72 (1981)
ZEITSCHRIFT für NATURFORSCHUNG 1 (1946)
Teil a 2 (1947) – 36 (1981)
ZEITSCHRIFT für PHYSIK
(dále: European Physical Journal)
1 (1920) – 4;
6 – 7 (1921); 10 (1922); 18;
20 (1923) – 58 (1929);
67(1931) – 271 (1974)
[44; 45; 48; 51; 52; 56; 123; 171; 182:2-5]
A 272 (1975) – 303 (1981)
B (dříve: Physics of Condensed Matter) 20 (1975) – 104 (1997) [B 36:1-3; 71:2,3]
C 1 (1979) – 76 (1997) [C 32:4]
Zeitschrift für technische Physik 1(1920 - 24 1943)
ZPRAVODAJ FZÚ 1965 - 1978
ŽURNAL EKSPERIMENTALNOJ i TEORETIČESKOJ FIZIKI 13 (1943) 5-10; 17 (1947) 11;
19 (1949) – 144 (2013)
[20:1-7,11; 24; 25; 108; 110:2; 111; 112]
ŽURNAL EKSPERIMENTALNOJ i TEORETIČESKOJ FIZIKI – PISMA v REDAKCIJU
(dále: Pisma v Ž. eksp. i teor. fiz.)
1 – 2 (1965);
4 (1966) – 16 (1972);
[8:2]
ŽURNAL TECHNIČESKOJ FIZIKI 3 (1933);
13 (1943) – 67 (1997)
[3:7-12; 13:1-6,9-12; 14; 35:12; 51:6; 53:5; 60:3; 63:6; 67:1,2,12]
zavazalatfzu [dot] cz (V. Zavázalová), dvorakjatfzu [dot] cz (J. Dvořák) (26.06.2018)