Nacházíte se

Ústavní semináře

Minulé semináře

Lukáš Palatinus Nové přístupy ke strukturní analýze krystalických materiálů rentgenovou a elektronovou difrakcí 26.05.2010 15:00
Václav Vrba Experiment ATLAS v CERN 14.04.2010 15:00
L. Smrčka, A. Kromka, V. Novák Optická a elektronová litografie ve FZÚ AV ČR, v. v. i. 31.03.2010 15:00
J. Řídký, J. Lančok, J. Rosa, V. Cháb, K. Winkler, P. Hoefer Středisko Analýzy Funkčních Materiálů SAFMAT 16.03.2010 13:00
Libor Juha Unikátní stavy hmoty vytvářené intenzivním rentgenovým zářením 10.02.2010 15:00
Milan Vaněček Fotovoltaická přeměna sluneční energie 20.01.2010 15:00
Patrick Bruno, European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France Exchange interactions in magnetic systems: From bulk through multilayers to nanostructures (Mach Medal Lecture) 09.09.2009 15:00

Stránky