Nacházíte se

Sekce výkonových systémů

V sekci výkonových systémů se především věnujeme základnímu výzkumu laserového plazmatu vytvářeného impulsními výkonovými lasery emitujícími záření v infračervené, viditelné i měkké rentgenové oblasti. Cílem je pak získat nové poznatky o vytváření, kinetice a dynamice laserového plazmatu a jeho využitelnosti pro praktické aplikace v podobě impulsních zdrojů záření, nabitých částic, rázových vln a plazmových výtrysků (jetů) nebo při generování husté horké hmoty. Naše zdroje XUV záření umožňují realizovat nejen fyzikální experimenty, ale jsou přínosem i pro fyzikální chemii a biologii.

Další naší aktivitou je vývoj kontinuálního supersonického chemického kyslík-jódového laseru (COIL) kilowattové třídy, a to ve spolupráci s indickým Laser Science & Technology Centre, Indie. Náš příspěvek spočívá ve vývoji účinných metod generace singletového kyslíku a přímé produkce atomárního jódu z běžně dostupných plynných reagens včetně numerického modelování fyzikálních a chemických procesů probíhajících v jednotlivých částech systému.

V neposlední řadě se podílíme na vývoji nových laserových systémů v rámci významného projektu HiLASE, který FZÚ získal v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI, výzva 1.2, prioritní osa 2), a to na základě rozhodnutí MŠMT ČR v srpnu 2011. Projekt HiLASE je zaměřen na rozvoj laserů s vysokou opakovací frekvencí a na laserové systémy, které najdou využití v průmyslu, v malých a středně velkých výzkumných laboratořích a dále v budoucích evropských zařízeních velkého rozsahu, která budou součástí Evropského výzkumného prostoru (ERA). Projekt se specificky zaměřuje zejména na lasery založené na diodovém čerpání a na vývoj souvisejících technologií, viz www.hilase.cz.

Vedoucí
Telefon: 
(+420) 266 05 2875
Fax: 
(+420) 266 053 990
E-mail: 
Zástupce vedoucího
Telefon: 
(+420) 266 052 619, 266 052 382
E-mail: 
Sekretářka
Telefon: 
(+420) 266 052 107
Fax: 
(+420) 266 053 990