Nacházíte se

Sekce realizace projektu ELI Beamlines

Náplní práce sekce je příprava a realizace ELI Beamlines – největšího výzkumného projektu v dějinách České republiky, jehož je Fyzikální ústav AV ČR koordinátorem. FZÚ je zároveň příjemcem dotace ze strukturálních fondů v rámci Operačního programu Věda a výzkum pro inovace (OP VaVpI). Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

Hlavním cílem projektu je vybudování moderního laserového zařízení zaměřeného na uživatelský výzkum. V něm budou realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je mnohokrát větší než současně dosažitelné hodnoty. Laser ELI Beamlines bude dodávat ultrakrátké laserové impulsy trvající typicky několik femtosekund (10-15 fs) a produkovat výkon až 10 PW. Díky tomu umožní získat nové poznatky potenciálně využitelné např. v astrofyzice, lékařském zobrazování a diagnostice, nanotechnologiích, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů, rentgenové optice atd. ELI bude také atraktivní platformou pro výchovu nové generace vědců.

Další informace o projektu ELI Beamlines je možné nalézt na http://www.eli-beams.eu/.

Vedoucí
Telefon: 
(+420) 266 051 258
E-mail: 
Zástupce vedoucího
Telefon: 
(+420) 266 051 276
Telefon: 
(+420) 266 051 342
E-mail: 
Sekretářka