Nacházíte se

Sekce optiky

Sekce Optika se zaměřuje především
- na výzkum fyzikálních vlastností klasických a kvantových aspektů šíření optického záření
- na výzkum funkčních optických struktur, materiálů a technologií.

Ve směru klasické optiky je řešena problematika
- interferometrie
- holografie
- koherenčního a statistického chování světelných svazků
- fraktálové optiky.
Současně jsou rozvíjeny nové moderní přístupy zaměřené na netradiční aplikace zahrnující rentgenovou optiku pro synchrotronní záření, optické systémy a zařízení pro vědeckou sféru, medicínu apod.

V oblasti kvantové optiky je výzkum zaměřen
- na různé typy zdrojů kvantově korelovaných fotonových párů
- na experimentální charakterizaci překryvů, ”fidelity” a “purity” kvantových stavů.
Současně je řešena problematika detekce a charakterizace slabého a ultraslabého záření až do úrovně jednoho fotonu a problematika kvantové teleportace a klonování.

Ve směru funkčních optických struktur a materiálů je realizován
- výzkum vybraných dopovaných oxidů a jejich povrchů
- vícevrstvých systémů
- nanostrukturovaných keramik a krystalů.

Pozornost je soustředěna na charakterizaci uvedených struktur pomocí optických a nanomechanických metod.

Významnou součástí je navazující výzkum a vývoj původních technologií přípravy funkčních optických struktur a materiálů pomocí depozičních metod nízkoteplotního plazmatu a pulzní laserové ablace.

Vedoucí
Telefon: 
(+420) 266 05 2141
Fax: 
(+420) 266 05 3139
Zástupce vedoucího
Telefon: 
(+420) 266 052 995
Sekretářka
Telefon: 
(+420) 266 052 139
Fax: 
(+420) 266 05 3139
E-mail: