Nacházíte se

8. Evropská konference o martenzitických transformacích ESOMAT 2009

Konference
Pondělí, 07.09.2009 - Pátek, 11.09.2009

Místo: Malostranský palác, Praha
Jazyk: anglicky
Pořadatelé: Sekce fyziky kondenzovaných látek, Oddělení funkčních materiálů, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i Vysoké učení technické v Brně České vysoké učení technické v Praze
Konference série Esomat jsou nejvýznamnější konference v oboru martenzitických transformací, konkrétně ve slitinách s tvarovou pamětí a ocelích v Evropě. Jsou organizovány od roku 1989 s tříletou periodicitou. Konference Esomat2009 v Praze byla první organizovaná mimo původní země západní Evropy. Výrazným rysem konferencí Esomat je její mezioborový charakter umožňující interakce mezi matematiky, fyziky, materiálovými výzkumníky a inženýry kteří vyvíjejí technické aplikace moderních funkčních materiálů vykazujících martenzitické transformace.