Nacházíte se

Sekce fyziky kondenzovaných látek

Studujeme dynamické a kooperativní jevy v kondenzovaných látkách s významným narušením symetrie způsobené sníženou prostorovou dimenzí či poruchami v prostorovém uspořádání, elektronové a transportní vlastnosti tranzitivních a těžkých kovů, magnetických polovodičů a spinových systémů. Zkoumáme spektrální vlastnosti dielektrik a feroelektrik, vyšetřujeme charakteristické vlastnosti kovových, nekovových, krystalických i amorfních magnetik a sledujeme chování kovů a slitin obsahujících definované hranice zrn, vnitřní fázová rozhraní či fázové transformace.

Zabýváme se přípravou a zkoumáním funkčních materiálů a kompozitů, supravodičů, kapalných krystalů a slitin s tvarovou pamětí ve formě monokrystalů, polykrystalů, nanostrukturovaných materiálů, tenkých vrstev a materiálových povlaků pomocí kombinace teoretických, experimentálních a moderních technologických přístupů.

Vedoucí
Telefon: 
(+420) 266 052 657
Fax: 
(+420) 286 890 527
Sekretářka
Telefon: 
(+420) 266 052 613