Nacházíte se

Sekce fyziky kondenzovaných látek

Předmětem výzkumu sekce je teoretické a experimentální studium struktury a vlastností kondenzovaných látek, především multiferoických, piezoelektrických a spintronických materiálů, kapalných krystalů, moderních kovových materiálů, funkčních technických materiálů, jako jsou slitiny s tvarovou pamětí, diamantových povlaků, magnetických Heuslerových materiálů a tenkých vrstev.

Teoretický výzkum v sekci je zaměřen na studium elektronové a krystalové struktury a jejich vzájemné provázanosti, na optické vlastnosti a na transport náboje v nehomogenních prostředích včetně dynamických přechodových jevů. Dále studujeme změny struktury a fyzikálních vlastností pevných látek v souvislosti s fázovými, magnetickými a dielektrickými přechody.

V oblasti metodické rozvíjíme zejména metody skanovací a tranmissní elektronové mikroskopie, rentgenové a neutronové difrakce, dále pak používáme spektroskopické a chromatografické metody pro určování chemického složení a provádíme měření magnetických a jiných fyzikálních vlastností materiálů v širokém teplotním oboru od několika K do 1300K. V sekci dále pracují moderně vybavené sekční mechanické dílny.

Vedoucí
Telefon: 
(+420) 266 052 657
Fax: 
(+420) 286 890 527
Sekretářka
Telefon: 
(+420) 266 052 613