Nacházíte se

Zlatá léta šedesátá v LVE SÚJV Dubna (aneb Naše začátky II)

Seminář
Čtvrtek, 13.05.2010 15:00 - 17:00

Přednášející: Jan Hladký (FZÚ AV ČR, v. v. i.)
Místo: Přednáškový sál v budově FZÚ AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8
Pořadatelé: Sekce fyziky elementárních částic
V semináři bude vzpomenuta činnost elektronické části skupiny kosmického záření Fyzikálního ústavu ČSAV v Laboratoři vysokých energií SÚJV Dubna na 10 GeV synchrofázotronu: Budování K-mezonového kanálu pro jednometrovou bublinkovou komoru, první jiskrové komory v LVE v experimentu studujícím rozptyl mezonu π na velké úhly, první československý elektronický experiment studující nábojovou výměnu mezonu π, experimenty na spektrometru efektivních hmotností.