Nacházíte se

Standard Model & Quantum Chromodynamics

Workshop
Pondělí, 08.10.2018 09:30 - Úterý, 09.10.2018 12:30

Přednášející: Dr. Roman Pasechnik (University of Lund, Sweden)
Místo: Přednáškový sál v budově FZÚ, Na Slovance 2, Praha 8
Jazyk: anglicky
Pořadatelé: Sekce fyziky elementárních částic
Dr. Roman Pasechnik (Univerzita v Lundu) je uznávaným teoretikem pro dopřednou fyziku a QCD na LHC, autorem modelů Nové Fyziky a přednáší i kosmologii a astročásticovou fyziku. Program workshopu lze nalézt na: http://indico.cern.ch/event/758588