Nacházíte se

Soft QCD Measurements at LHC & Highlights from the LEPTON PHOTON 2017

Seminář
Čtvrtek, 05.10.2017 14:00

Přednášející: Dr. Marek Taševský (Fyzikální ústav AVČR, v.v.i.)
Místo: Přednáškový sál v budově FZÚ, Na Slovance 2, Praha 8
Jazyk: anglicky
Pořadatelé: Sekce fyziky elementárních částic
Abstrakt:

Summary of recent soft QCD measurements from six LHC experiments will be given, reporting on total proton-proton cross section, forward particle flow, underlying event, inclusive as well as identified particle production, particle correlations and strangeness enhancement in proton-proton and heavy ion collisions. Also some highlights will be mentioned from the Lepton-Photon 2017 conference where this summary was presented.

Oznámení o semináři PDF