Nacházíte se

50 let DESY

Seminář
Čtvrtek, 17.06.2010 15:00 - 16:00

Přednášející: Jan Hladký (Fyzikální ústav AV ČR)
Místo: Přednáškový sál v budově FZÚ AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8
Jazyk: česky
Pořadatelé: Sekce fyziky elementárních částic
Seminář pojednává o padesáti létech činnosti DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) v Hamburku, zejména o experimentech provedených na elektronovém synchrotronu a srážečích DORIS, PETRA a HERA. Zabývá se rovněž historií DESY-II Berlín/Zeuthen a zmíní se o jeho experimentech v Antarktidě.