Nacházíte se

Sekce fyziky elementárních částic

Výzkumný program sekce je uskutečňován z převážné části v rámci velkých mezinárodních kolaborací. Ústředním motivem experimentů je zkoumání struktury hmoty na subjaderných vzdálenostech a fundamentálních sil působících mezi jejími konstituenty.

Těžištěm experimentálního programu sekce je účast na experimentu ATLAS na urychlovači LHC v CERN a experimentu z oblasti astročásticové fyziky prováděného Observatoří Pierra Augera v Argentině. To ilustruje jeden z nejpozoruhodnějších rysů moderní fyziky - stále zřejmější propojení zákonitostí mikrosvěta s jevy v kosmických měřítkách, jak je tradičně zkoumá astrofyzika.

Pro experimenty z oblasti fyziky částic jsou charakteristické dlouhodobá přípravná fáze a široký časový horizont provádění. Proto se již dnes účastníme v rámci mezinárodního projektu CALICE vývoje detektorů pro plánovaný Mezinárodní lineární srážeč elektronů a pozitronů ILC, jenž se jeví jako nejperspektivnější kandidát na další urychlovací zařízení pro období po LHC. U velkých astročásticových experimentů je to podobné. Proto se podílíme i na přípravě a budování budoucí největší gama observatoře na světě CTA (Cherenkov Telescope Array).

Kromě velkých projektů se sekce menší měrou podílí na dalších experimentech v CERN (ALICE, TOTEM) a na neutrinovém experimentu NOvA. Nedílnou součástí našeho programu je také mnohostranný teoretický výzkum.

Web server sekce: www-hep.fzu.cz

Vedoucí
Telefon: 
(+420) 266 052 608
Fax: 
(+420) 266 052 579
E-mail: 
Zástupce vedoucího
Telefon: 
(+420) 266 052 690
Sekretářka
Telefon: 
(+420) 266 052 666
Fax: 
(+420) 266 052 579